Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Luty – 2019 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Miesięczne archiwum: Luty 2019

Regulaminy konkursów organizowanych przez naszą szkołę dostępne są w zakładce

DLA UCZNIÓW/KONKURSY

FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA KLAS I-III

W finale powiatowego konkursu recytatorskiego, organizowanego przez  SP nr 1 w Olkuszu oraz SP w Chechle , uczestniczyło 18 uczniów z powiatu olkuskiego. Temat przewodni XVII edycji Konkursu to „100-lecie niepodległej Polski – dziecięca poezja patriotyczna”. W tym roku mistrzem recytacji został uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu, Marek Wąsiel (pod opieką Jolanty Banyś), któremu pierwsze miejsce przyniosła recytacja wiersza „Ballada o Polsce”. Tytuły wicemistrzów otrzymali: Dorota Kobylarz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich za recytację utworu „Orlątko” Artura Oppmana i Maciej Skowron ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie za interpretację wiersza „Symbole narodowe” Katarzyny Ziętal. Jury w składzie: Beata Wójcik (nauczyciel w SP nr 1 w Bukownie, przewodnicząca jury), Beata Sierka (nauczyciel w SP w Rodakach) i Łukasz Jarosz (poeta, nauczyciel w SP nr 1 w Olkuszu) przyznało także pięć wyróżnień. Otrzymali je następujący uczniowie: Alicja Barczyk (ZSP nr 1 w Wolbromiu), Jan Żak (SP w Chechle), Magdalena Bielach (SP nr 3 w Olkuszu), Alicja Dziurowicz (SP w Zedermanie) i Jagoda Ćwik (SP w Zedermanie). Organizatorami konkursu są nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu: Ewa Grzanka, Iwona Kulawik oraz nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Chechle: Eleonora Lazurowicz-Senejko, Agnieszka Jurczyk-Szatan i Anna Wójcik-Kochańska.

REKRUTACJA

REKRUTACJA 2019/2020 znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW/REKRUTACJA

NOWA ERA KOMPUTERA

Projekt „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz”

Zakończył się projekt zwiększający kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy Olkusz.
Gmina Olkusz, w imieniu której działał Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, w okresie październik 2018 r. – luty 2019 r. zrealizowała projekt grantowy pn. „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e-usług wśród mieszkańców gminy Olkusz”. Łącznie w serii szkoleń udział wzięło 267 mieszkańców naszej gminy, w tym głównie z terenów wiejskich.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu zorganizowano trzy grupy szkoleniowe w następujących modułach:
- Rodzic w Internecie,
- Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych),
Każdy z uczestników poszczególnych grup szkoleniowych zdobył przydatną wiedzę praktyczną w tematach związanych z obsługą Internetu, przy czym największym zainteresowaniem w skali gminy cieszyły się warsztaty dla seniorów oraz rodziców. Warto dodać, że wszystkie szkoły, które zdecydowały się na współpracę w zakresie realizacji szkoleń wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt komputerowy. Do naszej szkoły trafiły trzy laptopy, które wykorzystywane będą w codziennej pracy dydaktycznej nauczycieli.
Na realizację działań przewidzianych w projekcie grantowym uzyskano dofinansowanie w wysokości 149 520,00 zł, co stanowiło całkowitą wartość projektu (wkład Funduszy Europejskich w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych). Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem grantów jest partnerstwo podmiotów: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie, realizujące projekt pn.  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”.

BAL KARNAWAŁOWY

BAL KARNAWAŁOWY

 

OTWARTE DRZWI JEDYNKI

OTWARTE DRZWI JEDYNKI

Jak co roku w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne połączone z prezentacją szkoły dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów. Wszyscy zebrani goście obejrzeli przedstawienie pt. „W stronę przyjaźni” w wykonaniu uczniów z klasy 2b. Następnie dzieci brały udział w zajęciach muzycznych, śpiewały i tańczyły, wykonały proste doświadczenia i rozwiązywały interaktywne zadania w języku angielskim. W drugiej części dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych.

Przekaż 1%

NOWY SYSTEM EDUKACJI

KOMUNIKAT

Regulamin IV Konkursu Poetyckiego im. Anny Piątek dla uczniów klas IV-VIII

szkół podstawowych Powiatu Olkuskiego „Dobrze widzi się tylko sercem…”

dostępny jest w zakładce DLA UCZNIÓW/KONKURSY/POWIATOWY KONKURS POETYCKI