Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Certyfikaty – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Certyfikaty

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT Zielona Flaga

„Zielona Flaga” jest tytułem, które nadawane jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools (www.eco-schools.com) Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół z 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagę. Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła otrzymała w październiku 2008r. certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Certyfikat ten jest przyznawany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Do edycji 2008 przystąpiło 15 placówek oświatowych z województwa małopolskiego, a nasza „Jedynka” uplasowała się w rankingu na … pierwszym miejscu!  Audytorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przyznali SP nr 1 w Olkuszu największą ilość punktów – aż 57 (maksymalnie można było uzyskać 60). Oceniano nie tylko działania profilaktyczno-wychowawcze realizowane przez szkołę, ale i obszar organizacyjny i infrastrukturalny, które to również stanowią o poczuciu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. To było celne posunięcie ze strony dyrekcji i grona pedagogicznego. Kilkanaście miesięcy temu  postanowili uczynić z tej placówki jedną z najbezpieczniejszych szkół. Przystępując do projektu musieli zmierzyć się ze swoimi słabościami, poszukać sojuszników, zaprosić do współpracy przedstawicieli samorządu lokalnego, policji, straży miejskiej i innych instytucji i organizacji. Wysiłki  wytężonej pracy dyrekcji, grona pedagogicznego, społeczności szkolnej zostały dostrzeżone i docenione. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu – Ewa Skubis wraz z pedagogiem szkolnym Anną Gałecką-Haratym oraz przedstawicielką Samorządu Uczniowskiego Anią Juzaszek, odebrała dnia 8 października 2008 roku z rąk Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Andrzeja Rokity wspomniany certyfikat. Ten zaszczytny tytuł został nadany w obecności przedstawiciela Małopolskiego Kuratorium Oświaty, przedstawicieli olkuskich władz samorządowych na czele z burmistrzem Miasta i Gminy – Dariuszem Rzepką, Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu – mł. insp. Andrzeja Płatka oraz policjantów z Zespołu ds. Nieletnich KPP