Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Organizacja Roku Szkolnego 2018/2019 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Organizacja Roku Szkolnego 2018/2019

Organizacja Roku Szkolnego 2018/2019 obejmuje:

Posiedzenia Rad Pedagogicznych, terminarz zebrań z rodzicami, dni otwartych oraz kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Po stosownych uzgodnieniach biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustala się  w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących dniach:

2 listopada 2018r.

21 grudnia 2018r.

15-16-17 kwietnia 2019r.

29-30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze

Regulamin współzawodnictwa klas o Przechodni Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu „Klasa roku”