Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Odkrywamy talenty – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Odkrywamy talenty

JEDYNKA – SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW!

„Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć”

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

W styczniu bieżącego roku nasza szkoła uzyskała  jako jedyna w powiecie, spośród wszystkich szkół różnego typu, prestiżowy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Warto zaznaczyć, że w całym województwie małopolskim tylko 37 szkół podstawowych szczyci się tym tytułem. Tytuł ten świadczy o tym, że przyczyniamy się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. O jego przyznanie, doceniając osiągnięcia uczniów, a co za tym idzie pracę nauczycieli wystąpiła z wnioskiem do Ośrodka Rozwoju Edukacji Pani Dyrektor, Ewa Skubis. Wszak w naszej szkole podejmujemy wiele działań, których celem jest dostrzeganie i właściwe identyfikowanie różnorodnych uzdolnień uczniów, pielęgnowanie ich, pomoc w ich wydobyciu i rozwijaniu. Liczne koła zainteresowań, udział w wielu projektach,  konkursach, współzawodnictwo w ramach Ligi Przedmiotowej oraz o puchar Dyrektora Szkoły, wreszcie nieszablonowe metody pracy na lekcjach owocują licznymi sukcesami naszych wychowanków, co zostało zauważone i docenione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkoła Odkrywców Talentów – tytuł ten zobowiązuje do tego, by być wrażliwym na specjalne potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych!