Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE

2015/2016

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

20 kwietnia 2016 r. w klasie 5b odbyły się zajęcia interdyscyplinarne o lądowaniu pierwszego człowieka na Księżycu. Pani Justyna Brzezińska poprzez prezentację multimedialną wprowadziła uczniów w realia historyczne tego wydarzenia. Uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące tematu lekcji. Następnie pani Justyna Lara wraz z uczniami przeczytała tekst w języku angielskim o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu i wspólnie rozwiązano zadania interaktywne. Na koniec lekcji odtworzono  krótkie  filmy o tej tematyce. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły p. Justyna Brzezińska i p. Justyna Lara.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE Z MATEMATYKI I TECHNIKI

5 marca 2016r. klasa 6b odbyła praktyczną lekcję matematyki połączonej z zajęciami technicznymi. Uczniowie udali się do pobliskiego sklepu. Ich zadanie polegało na zrobieniu zakupów za z góry określoną kwotę. Produkty musiały spełniać warunki zdrowego drugiego śniadania. Celem lekcji było kształtowanie umiejętności szacowania, dokonywania przybliżeń, samodzielnego dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych. Wybierane produkty, uczniowie sprawdzili zwracając szczególną uwagę na ich wartość odżywczą, termin przydatności do spożycia oraz zawartość w produkcie różnych związków chemicznych. Po powrocie do klasy uczniowie wspólnie zjedli drugie śniadanie. Zajęcia przygotowały pani Justyna Brzezińska i pani Anna Nowak.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – MIĘDZYODDZIAŁOWE

16 marca 2016 r. odbyły się zajęcia interdyscyplinarne z udziałem uczniów z klas pierwszej, drugiej i trzeciej. Tematem zajęć były tradycje Świąt Wielkanocnych w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Uczniowie przypomnieli sobie polskie tradycje świąteczne oraz poznali tradycje wielkanocne w wybranych krajach anglojęzycznych. Nauczyli się także słownictwa związanego z tym świętem w języku angielskim. Na koniec uczniowie rozwiązywali łamigłówki wielkanocne w języku polskim i angielskim. Zajęcia przygotowały pani Anna Kutermach i pani Justyna Lara.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – MIĘDZYODDZIAŁOWE

16 grudnia 2015 r. odbyły się zajęcia interdyscyplinarne z udziałem uczniów z klas pierwszej, drugiej, trzeciej i piątej. Tematem zajęć były tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i Wielkiej Brytanii. Uczniowie przypomnieli sobie polskie tradycje świąteczne oraz dowiedzieli się jak święta obchodzą ich rówieśnicy z Wielkiej Brytanii. Nauczyli się także słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem w języku angielskim. Zajęcia przygotowały pani Anna Kutermach i pani Justyna Lara.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

9 grudnia 2015r. w klasie 5b odbyła się lekcja interdyscyplinarna na temat Świąt Bożego Narodzenia w Europie, a szczególnie w krajach anglojęzycznych. Na początku uczniowie przypomnieli sobie świąteczne tradycje w Polsce, a następnie pracowali w grupach. Mieli opracować informacje na temat Świąt Bożego Narodzenia w Holandii, Skandynawii, Anglii i na Węgrzech. Następnie na forum klasy prezentowali wyniki swojej pracy i porównywali tradycje bożonarodzeniowe w tych państwach. Druga część lekcji poświęcona była Bożemu Narodzeniu w Wielkiej Brytanii. Na koniec zaprezentowano film o tematyce świątecznej. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły pani Justyna Brzezińska i pani Justyna Lara.

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI, PRZYRODY I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

30.11.2015r. w klasie 6b odbyły się dwugodzinne zajęcia interdyscyplinarne łączące przyrodę, matematykę i wychowanie fizyczne. Podczas pierwszej godziny zajęć uczniowie dokonywali w podziale na grupy pomiarów czasu potrzebnego na pokonanie określonego dystansu chodząc i biegnąc. Potem obliczali ile czasu zajmie im przejście lub przebiegnięcie różnej długości odcinków. Podczas drugiej godziny zajęć uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące czasu i prędkości. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z  zagadnieniami prędkości. Zajęcia przygotowały nauczycielki: Agnieszka Łaskawiec, Anna Nowak i Elżbieta Kajda Piegzik.

2014/2015

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – MIĘDZYODDZIAŁOWE

31 marca 2015 r. odbyły się zajęcia interdyscyplinarne – międzyoddziałowe z udziałem uczniów z klas 1 – 3. Tematem zajęć były tradycje Świąt Wielkanocnych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach  Zjednoczonych. Na początku uczniowie rozwiązywali zagadki wielkanocne. Następnie poznali różnice i podobieństwa związane z Wielkanocą w tych krajach oraz nauczyli się słownictwa związanego z tym świętem w języku angielskim. Na zakończenie uczestnicy zajęć wzięli udział w zabawach ruchowych i ozdobili papierowe pisanki. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły p. Anna Kutermach oraz p. Justyna Lara.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

30 marca 2015 r. w klasie 5b odbyły się zajęcia interdyscyplinarne o lądowaniu pierwszego człowieka na Księżycu. Pani Justyna Brzezińska wprowadziła uczniów w realia historyczne tego wydarzenia. Uczniowie cytowali słynne słowa wypowiedziane podczas podboju Kosmosu. Następnie uczniowie przeczytali tekst w języku angielskim o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu i rozwiązali zadania interaktywne. Zwieńczeniem lekcji było obejrzenie krótkich filmów o tej tematyce. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły p. Justyna Brzezińska i p. Justyna Lara.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – MIĘDZYODDZIAŁOWE

24 marca 2015r. w klasach szóstych odbyła się kolejna ciekawa lekcja. Tym razem były to zajęcia  matematyczno – historyczne zatytułowane  „Nasz budżet, czyli jak gospodarować pieniędzmi”.  Uczniowie poznali takie pojęcia  ekonomiczne jak:  budżet, dochody, wydatki, nadwyżka, deficyt. Stosowali je wraz z nabytymi umiejętnościami rachunkowymi i poznaną wiedzą z zakresu arytmetyki  podczas rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym. Ponadto wyjaśniali znaczenie pracy w życiu człowieka, wskazywali przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny. Podczas zajęć wykorzystano scenariusz z programu „Moje dochody, wydatki, oszczędności”. Lekcję przygotowały i przeprowadziły nauczycielki matematyki i historii – Justyna Brzezińska, Krystyna Domagała, Anna Nowak.

WARSZTATY MATEMATYCZNE

18 marca 2015r. nauczycielki matematyki zorganizowały warsztaty matematyczne pt. „Gry – czyli rozwijanie umiejętności strategicznych”.  Uczniowie rozgrywali między sobą turnieje w różnorodnych dyscyplinach gier na logiczne myślenie.  Warsztaty najbardziej zainteresowały najmłodszych uczniów naszej szkoły, czyli drugo-, trzecio- i czwartoklasistów. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek, zgodnie z zasadami fair-play czuwały panie Krystyna Domagała i Anna Nowak.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE W KLASIE 5B

18 marca 2015r. w klasie 5b odbyły się zajęcia interdyscyplinarne łączące matematykę i przyrodę. W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Gór Świętokrzyskich, obejrzeli prezentację multimedialną. Na bazie informacji, które otrzymali musieli zaplanować dwudniową wycieczkę wybierając miejsca, które chcą zobaczyć oraz obliczyć koszt takiej wycieczki. Zajęcia miały za zadanie kształtować umiejętność pracy w grupie, doskonalić sprawność liczenia jak również uczyć rozumowania i tworzenia strategii. Zajęcia przeprowadziły: Agnieszka Łaskawiec i Anna Nowak.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – MIĘDZYODDZIAŁOWE

13 marca 2015r. w klasach szóstych odbyła się bardzo ciekawa lekcja matematyki, przyrody, techniki i wychowania fizycznego. Uczniowie zmagali się z zadaniami matematyczno-przyrodniczymi pokonując trudności związane z wysiłkiem fizycznym na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Szóstoklasiści obliczali koszt pracy urządzeń domowych oraz podawali sposoby zmniejszania zużycia energii, a dla rozluźnienia mięśni i umysłu prezentowali swoje umiejętności sportowe. Podczas zajęć wykorzystano scenariusz z programu „Moje dochody, wydatki, oszczędności”. Lekcję przygotowały i przeprowadziły nauczycielki matematyki, przyrody i wychowania fizycznego – Krystyna Domagała, Agnieszka Łaskawiec, Anna Nowak, Beata Wadas.

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

9 grudnia 2014r. odbyły się zajęcia interdyscyplinarne z udziałem uczniów z klas 2a i 4a. Tematem zajęć były tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i Wielkiej Brytanii. Uczniowie poznali różnice i podobieństwa związane z Bożym Narodzeniem w tych krajach oraz nauczyli się słownictwa związanego z tym świętem w języku angielskim. Zajęcia przygotowały p. Anna Kutermach i p. Justyna Lara.

LEKCJA ODWRÓCONA Z MATEMATYKI

Lekcje odwrócone na zajęciach matematyki w naszej szkole w klasach IV – VI zagościły na dobre. Dzisiaj tj. 20 listopada 2014r. kolejna taka lekcja odbyła się w klasie 5a. Tematem lekcji była KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW. Do przeprowadzenia zajęć przygotowało się dwoje uczniów – Kasia Jochymek i Kacper Niewiadomski. Oni też przygotowali bardzo atrakcyjną prezentację zawierającą wszystkie informacje na temat własności i klasyfikacji czworokątów. Nie zabrakło również zadań i ćwiczeń sprawdzających stopień zrozumienia i opanowania treści zawartych w podstawie programowej z zakresu figur na płaszczyźnie. Pozostali uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji przygotowanej przez Kasię i Kacpra i ocenili ją na szóstkę. Nad stroną merytoryczną lekcji czuwała Pani Krystyna Domagała.

ZAJĘCIA Z HISTORII I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

15.10.2014r. w klasach V została przeprowadzona lekcja interdyscyplinarna z historii i wychowania fizycznego. Lekcja wiązała się z wyjściem do Galerii BWA na wystawę poświęconą 100 rocznicy wybuchu I WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ POWSTANIA LEGIONÓW POLSKICH NA ZIEMI OLKUSKIEJ. Pani Justyna Brzezińska wprowadziła uczniów w realia historyczne tejże wystawy. Natomiast pani Beata Wadas udała się z uczniami w miejsca gdzie legionistów – mieszkańców ziemi olkuskiej upamiętniają symboliczne tablice, m.in. w olkuskim parku poświęcona generałowi Stefanowi Buchowieckiemu. 

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI, PRZYRODY I TECHNIKI

Zajęcia interdyscyplinarne w klasach szóstych odbyły się na terenie placu szkolnego. Była to lekcja inna niż zwykle, ponieważ łączyła wiedzę z kilku przedmiotów – matematyki, przyrody, techniki. Ponadto na lekcji tej uczniowie gościli absolwentkę naszej szkoły – Panią Aleksandrę Starzec. Pani Aleksandra  z wykształcenia jest geodetą i rzeczoznawcą majątkowym, dlatego też zgodziła się pomóc w przeprowadzeniu dokładnych pomiarów budynku szkoły, na podstawie których szóstoklasiści wykonają projekt. Uczniowie mieli okazję bliżej zapoznać się z przyrządem do mierzenia zwanym dalmierzem. Korzystając ze wskazówek Pani Aleksandry każda grupa uczniów wykonała bardzo szczegółowy szkic budynku szkoły. Zajęcia w terenie zorganizowały nauczycielki matematyki i przyrody: pani   Krystyna Domagała, pani Anna Piątek i pani Anna Nowak.

2013/2014

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, PLASTYKI I PRZYRODY

13 czerwca 2014r. odbyła się lekcja interdyscyplinarna – j. angielski,  plastyka i przyroda, prowadzona przez Małgorzatę Wróbel i Edwina Caraballo w klasie 1a. Temat lekcji brzmiał „Ogrody Świata.”. Na początku lekcji uczniowie mieli okazję podziwiać ogrody świata podczas pokazu slajdów, które uzupełniała komentarzem pani Wróbel. Dzieci zainspirowane pięknymi widokami wykonały prace plastyczne pod tytułem „Mój wymarzony ogród”. Podczas malowania, dzieci zapoznały się z angielskim słownictwem dotyczącym ogrodu. Lekcja zakończyła się posadzeniem drzewa w szkolnym ogrodzie. Uczniowie byli wyjątkowo zaangażowani.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

22 maja 2014r. w klasie 5a odbyły się zajęcia interdyscyplinarne o lądowaniu pierwszego człowieka na Księżycu. Na początku dzięki burzy mózgów uczniowie odświeżyli swoją pamięć na temat podboju Kosmosu. Następnie przeczytali tekst w języku angielskim o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu i rozwiązali zadania interaktywne. Zwieńczeniem lekcji było obejrzenie krótkich filmów o tej tematyce. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły p. Justyna Brzezińska i p. Justyna Lara.

ZAJĘCIA W GRUPACH MIĘDZYKLASOWYCH

10 kwietnia 2014r. odbyły się zajęcia w grupach międzyklasowych z udziałem uczniów z klas 3a, 4a i 5a. Tematem zajęć były tradycje Świąt Wielkanocnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Uczniowie poznali różnice i podobieństwa związane z Wielkanocą w tych krajach, nauczyli się słownictwa związanego z tym świętem w języku angielskim. Na zakończenie mieli okazję wykonać torebki na słodycze z motywami wielkanocnymi.

MATEMATYKA, PRZYRODA, TECHNIKA

11 i 25 marca 2014r. w klasie 5a oraz w klasie 5b odbyły się zajęcia interdyscyplinarne, których tematem była Wycieczka w Góry Świętokrzyskie. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie z różnych źródeł informacji. Po zapoznaniu się z charakterystyką gór niskich zadaniem uczniów było zaplanowanie wycieczki po Górach Świętokrzyskich, obliczenie kosztów wycieczki dla klasy i jednego ucznia. Na zajęciach uczniowie korzystali z nowoczesnych technologii komputerowych, które zawsze cieszą się dużą popularnością i motywują uczniów do  pracy. Zajęcia z piątoklasistami przeprowadziły nauczycielki pani Agnieszka Łaskawiec, pani Anna Nowak i pani Bronisława Wróbel.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

19 grudnia 2013r. w klasie 4a odbyła się lekcja interdyscyplinarna na temat pamiątek i tradycji rodzinnych. Po wcześniejszym ustaleniu z dziećmi, na zajęcia zostały przyniesione różnego rodzaju pamiątki z ich rodzinnych domów. Były to m.in. stare dokumenty, biżuteria, waga oraz elementy strojów. Następnie na forum klasy uczniowie wypowiadali się na temat znaczenia pamiątek oraz sposobów ich kultywowania. Podsumowaniem tej części lekcji było ułożenie drzewa genealogicznego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Uczniowie obejrzeli również film oraz prezentację o brytyjskich insygniach królewskich przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Poznali dzięki temu ich znaczenie oraz tradycje i opowieści z nimi związane. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły p. Justyna Lara i p. Justyna Brzezińska.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

12 grudnia 2013r. w klasie 5a odbyła się lekcja interdyscyplinarna na temat świąt w Europie, a szczególnie w krajach anglojęzycznych. Na początku uczniowie pracowali w grupach. Mieli opracować informacje na temat świąt Bożego Narodzenia w Holandii,  Skandynawii, Anglii i na Węgrzech. Następnie na forum klasy prezentowali wyniki swojej pracy i porównywali tradycje bożonarodzeniowe w tych państwach. Druga część lekcji poświęcona była różnym świętom w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Uczniowie wykorzystali zdobytą wiedzę rozwiązując zadania interaktywne. Na koniec zaprezentowano film o tematyce świątecznej. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły p. Justyna Lara i p. Justyna Brzezińska.

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE W KLASACH 6A I 6B

12 grudnia 2013r. w klasach szóstych odbyły się zajęcia interdyscyplinarne, których tematem były obliczenia na kalkulatorze. Uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe, w których wszystkie obliczenia wykonywali przy użyciu kalkulatorów. Zadania dotyczyły życia codziennego, uczniowie rozwiązując je, wykorzystywali swoją wiedzę z trzech przedmiotów: matematyki, przyrody i techniki. W trakcie zajęć uczniowie mieli również możliwość wykorzystania TIK – rozwiązywali zadania interaktywne. Głównym celem tych zajęć było: przygotowanie uczniów do posługiwania się kalkulatorem, komputerem, tablicą interaktywną oraz technologią informacyjną, przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, kształcenie umiejętności współdziałania i podejmowania decyzji w zespole. Zajęcia z szóstoklasistami przeprowadziły nauczycielki matematyki pani Krystyna Domagała i pani Anna Nowak.

PODCHODY – ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE W TERENIE

Uczniowie klas piątych i szóstych odbyli bardzo nietypowe zajęcia lekcyjne z matematyki, przyrody, wychowania fizycznego i techniki. Nietypowe, ponieważ na jednej lekcji uczniowie zmagali się z zadaniami aż z czterech przedmiotów, ponadto zajęcia odbywały się w ogrodzie szkolnym – na świeżym powietrzu w blasku jesiennego słońca. Zarówno piąto- jak i szóstoklasiści wykorzystywali swoją wiedzę i nabyte umiejętności z poszczególnych przedmiotów do rozwiązywania problemów praktycznych, związanych z życiem codziennym. Pracując w grupach dzielili się zadaniami i własnymi doświadczeniami, uczyli się współpracy w zespole oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje, naukę połączyli z dobrą zabawą. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły Panie:  Krystyna Domagała (matematyka), Agnieszka Łaskawiec (przyroda), Beata Wadas (wychowanie fizyczne) i Anna Nowak (technika).

2012/2013

HISTORIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

15 lutego 2013r. uczniowie klasy 5b uczestniczyli w zajęciach interdyscyplinarnych, których tematem były ważne wynalazki. Na początku lekcji nauczycielka historii p. Justyna Brzezińska przeprowadziła krótki wykład wprowadzający, podczas którego poruszano zagadnienia zmian cywilizacyjnych XIX wieku. Przedstawiono argumenty na podtrzymanie tezy, iż wiek XIX nazywany jest często wiekiem odkryć i wynalazków. W prezentacji multimedialnej zawarto opis tychże wynalazków. Były to m.in. telefon, radio, samochód, silnik benzynowy, żarówka, promienie rentgenowskie. Następnie nauczycielka języka angielskiego p. Justyna Lara zaprezentowała wynalazki, które choć nie mają dużych gabarytów, to na zawsze zmieniły życie ludzi (zapałki, długopis). Uczniowie rozwiązywali także quiz oraz czytali tekst i odpowiadali na pytania na temat pierwszego roweru, jeansów, hamulca przy windzie, telewizora czy gry video. Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie nie tylko wzbogacili swoją wiedzę historyczną, ale poszerzyli zakres słownictwa w języku angielskim oraz przećwiczyli czas przeszły.

HISTORIA Z JĘZYKIEM POLSKIM

20 lutego 2013r. uczniowie klasy 6b uczestniczyli w zajęciach interdyscyplinarnych – język polski i historia. Temat lekcji to Jan Kochanowski i jego epoka. Co jest najważniejszą wartością dla podmiotu mówiącego we fraszce „Na zdrowie”? Formą wprowadzenia było tło historyczne w postaci prezentacji multimedialnej obrazującej epokę renesansu w Polsce. W jakim okresie żył i tworzył Jan Kochanowski. Uczniowie zapoznali się również z mapą XVI wieku przedstawioną w postaci interaktywnej. Jednym z etapów lekcji było wspólne redagowanie fraszki „Na zdrowie” z wykorzystaniem Internetu. Lekcja była ciekawa i dynamiczna.

MATEMATYKA, PRZYRODA I TECHNIKA

25 lutego uczniowie klasy 6a oraz 4 marca 2013r. uczniowie klasy 6b uczestniczyli w zajęciach interdyscyplinarnych zatytułowanych „Liczby na co dzień”. Były to zajęcia wykorzystujące wiedzę matematyczną, przyrodniczą i techniczną do rozwiązywania zadań  o tematyce związanej z praktyką i życiem codziennym. Podczas zajęć uczniowie korzystali również z technologii informacyjno-komunikacyjnej – rozwiązywali zadania interaktywne. Pierwsza część zajęć polegała na prezentacji wykonanych przez uczniów w domu plakatów obrazujących wykorzystanie liczb na co dzień oraz pracy w grupach, której celem było rozwiązanie zadań prowadzących do wypracowania hasła „Wiedza to potęga”. W drugiej części szóstoklasiści sprawdzili swoje umiejętności z obszaru rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce rozwiązując zadania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Uczniowie wykazali wysoki stopień opanowania wiadomości i umiejętności z wyżej wymienionych obszarów oraz duże zaangażowanie w realizację zajęć. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły nauczycielki matematyki, przyrody i techniki: p. Krystyna Domagała, p. Agnieszka Łaskawiec oraz p. Anna Nowak.

JĘZYK POLSKI Z HISTORIĄ

Dnia 6 marca 2013r. odbyła się lekcja interdyscyplinarna w klasie 4a, której temat brzmiał:,,Mazurek Dąbrowskiego”- polski hymn narodowy. Poprowadziły ją pani Ewa Skołucka, polonistka i pani Justyna Brzezińska, nauczycielka historii. Uczniowie obejrzeli prezentację na temat Józefa Wybickiego, autora hymnu oraz przypomnieli sobie o polskich symbolach narodowych. Następnie, po odśpiewaniu hymnu, porównywali pierwotną wersję hymnu, noszącą tytuł ,,Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” z wersją współcześnie obowiązującą, zapisywali swoje spostrzeżenia i dzielili się nimi z kolegami. Wykorzystanie tablicy interaktywnej bardzo urozmaiciło zajęcia.

PRZYRODA Z MATEMATYKĄ I INFORMATYKĄ

W ramach zajęć interdyscyplinarnych, które odbyły się 13 marca 2013 roku, uczniowie klas piątych zmagali się z obliczaniem kosztów wycieczki klasowej w Góry Świętokrzyskie. Były to zajęcia matematyczno – przyrodnicze z wykorzystaniem TIK. W pierwszej części zajęć piątoklasiści  usystematyzowali najważniejsze wiadomości o najstarszych w Polsce  górach – Górach Świętokrzyskich oraz obejrzeli prezentację najciekawszych miejsc w tym regionie. Druga część zajęć poświęcona była na opracowanie tras zwiedzania, obliczenie kosztów oraz opracowanie regulaminu dwudniowej wycieczki w góry. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły nauczycielki przyrody, matematyki i informatyki – Agnieszka Łaskawiec, Anna Nowak, Krystyna Domagała i Jadwiga Sawicka – Pragnący.

Odpowiedz