Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Blisko domu, a ciekawie. – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Blisko domu, a ciekawie.

Blisko domu, a ciekawie

1.

bzwbkSzkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja  Kopernika w Olkuszu wygrała w Konkursie Grantowym Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. – „Bank Dziecięcych Uśmiechów” kwotę 5 500 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych. Darowizna została udzielona w ramach programu działań charytatywnych  „Bank Dziecięcych Uśmiechów” organizowanego przez Fundację w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A., który jest głównym donatorem Fundacji. Olkuska Jedynka złożyła projekt pod nazwą „Blisko domu, a ciekawie”, którego autorem jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu mgr Ewa Skubis. Projekt ten zakłada realizację zajęć językowych, muzycznych, artystycznych, komputerowych oraz sportowych. Dzięki pozyskanym środkom zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne dla uczestników programu. Projekt szkoły rekomendował był przez Dyrektora I Oddziału Banku Zachodniego WBK w Olkuszu Pana mgr Michał Hamadę.

W dniu 21.05.2009r w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w czasie Święta szkoły połączonego z festynem integracyjnym Dyrektor I Oddziału Banku Zachodniego WBK w Olkuszu Pan Michał Hamada w imieniu Fundacji Banku Zachodniego WBK – „Bank Dziecięcych Uśmiechów”  przekazał na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu Pani mgr Ewy Skubis dyplom oraz umowę darowizny. W uroczystym apelu uczestniczyli uczniowie szkoły, rodzice, przedstawiciele władz gminy, radni oraz lokalni mieszkańcy.

2.

Od września do listopada 2009r. realizujemy projekt pod hasłem ,,Blisko domu, a ciekawie”, który jest finansowany przez Fundację ,,Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Stało się to możliwe dzięki współpracy naszej szkoły z I Oddziałem Banku Zachodniego WBK w Olkuszu.

3.

W dniu 12 listopada 2009 roku w ramach projektu ,,Blisko domu a ciekawie”sfinansowanego przez Fundację Banku Dziecięcych Uśmiechów, odbył się kolejny wyjazd edukacyjny dla18 uczniów klas II -VI do Zakopanego. Dzieci zwiedziły Dolinę Chochołowską. Dużą atrakcją był wyjazd kolejką linowo – terenową na Gubałówkę, na której podziwiały pięknie ośnieżone góry. Na zakończenie wycieczki wszyscy zjedli góralski obiad.

4.

Zakończyliśmy realizację projektu Blisko domu,a ciekawie sfinansowanego w ramach programu Banku Dziecięcych Uśmiechów. Projekt był realizowany od 1 września do 30 listopada 2009 roku w naszej szkole. Miał na celu umożliwienie wyrównania szans edukacyjnych i pozwolił rozwinąć zdolności i zainteresowania naszych uczniów. W ramach kursów wsparcie otrzymało 22 uczniów z klas II-VI. Uczniowie korzystali z zajęć: językowych prowadzonych przez Panią mgr Justynę Larę, muzycznych prowadzonych przez Panią Aleksandrę Kulę, sportowych prowadzonych przez Panią mgr Danutę Kędzierską – Juzaszek, plastycznych prowadzonych przez Panią Małgorzatę Wróbel. Każdy kurs odbywał się raz w tygodniu w grupach 8-13 osobowych. Zajęcia trwały 60 minut. Oprócz kursów uczniowie uczestniczyli w dwóch wyjazdach edukacyjnych do Wadowic-Inwałdu oraz do Zakopanego pod opieką Pani mgr Anna Kutermach i Pani mgr Anny Gałeckiej – Hartym. Dzięki dotacji szkoła pozyskała nowe pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane na zajęciach, akademiach, występach. Koordynatorem projektu była Pani mgr Anna Gałecka -Haratym, która jest pedagogiem szkolnym.