Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Comenius – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Comenius

PROJEKT COMENIUS

Traditional festivals: food, dance and song (Tradycyjne święta i związane z nimi potrawy, tańce i piosenki)

Comenius

Comenius

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła, jako jedna z 500 (na 1000 zgłoszonych w Polsce) została zakwalifikowana do programu Comenius. Jego pakiet realizowany w ramach programu Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie) został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata 2007–2013. Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” pozytywnie oceniła powstały we współpracy ze szkołami w Hiszpanii, Grecji, Turcji i Włoszech projekt zatytułowany „Tradycyjne święta i związane z nimi potrawy, tańce i piosenki”. W związku z tym, w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012, podjęta została współpraca między naszą placówką, a wyżej wymienionymi krajami.

Narodowa Agencja przyznała naszej szkole dofinansowanie w wysokości 15 000 €. Będzie ono przeznaczone na wyjazdy zagraniczne oraz realizację innych działań projektowych min. przygotowanie i degustację potraw świątecznych, naukę tańców narodowych, tworzenie prezentacji, krótkich filmów, broszur oraz książki kucharskiej w języku angielskim i językach krajów partnerskich. W kosztach partycypuje Organ Prowadzący naszą placówkę.

Program Comenius przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej, ponieważ:

• motywuje do nauki języków obcych;

• zachęca uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;

• promuje stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej;

• popularyzuje działania służące rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;

• mobilizuje do opracowywania oraz powszechnego stosowania metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej;

• angażuje do integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promuje równość szans we wszystkich sektorach edukacji.

Partnerskie projekty edukacyjne Comeniusa mają jasno wyznaczone cele i adekwatne do nich rezultaty. Zakładają zaplanowane i systematyczne działania, dzięki którym szkoła nawiązuje szerszą współpracę z rodzicami uczniów, przedstawicielami regionalnych władz oświatowych i samorządowych, lokalnymi przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami oraz mediami. Językiem komunikacji w projekcie jest język angielski.

Efektem europejskiej współpracy w projektach Comeniusa są tzw. produkty końcowe, czyli udokumentowane rezultaty wspólnie podejmowanych działań. Występują one w formie publikacji, konferencji, przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw, wyników badań, stron internetowych, kursów e-learningowych oraz wielu innych, ciekawych przedsięwzięć, takich jak prezentacja wyników w obecności szerokiego gremium osób ze szkoły i spoza niej.

„Jedynka” z wizytą w Atenach

W ramach projektu edukacyjnego Comenius pt. „Tradycyjne święta i związane z nimi potrawy, tańce i piosenki” w dniach 18-23.10.2010r. odbyła się wizyta robocza w Atenach. Koordynatorki projektu z naszej szkoły, Justyna Lara i Mariola Klasik, spotkały się z nauczycielami z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch, a także z greckimi i tureckimi uczniami. Podczas pobytu w Grecji przedstawiciele krajów uczestniczących w projekcie przedstawiali własną ojczyznę – zwyczaje, tańce, piosenki oraz ciekawostki. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu wraz z nauczycielami przygotowali prezentację, w której zawarto informacje o Polsce, naszym mieście i szkole. Została ona bardzo dobrze przyjęta przez naszych partnerów. W trakcie wizyty odbyło się również spotkanie z burmistrzem dzielnicy Papagou Ateny, dyrektorem tamtejszej szkoły podstawowej, Radą Rodziców, nauczycielami i uczniami, które dzięki bardzo miłej atmosferze, przyczyniło się do zacieśnienia naszej współpracy. Degustowaliśmy tradycyjne potrawy krajów partnerskich, w tym te przywiezione z Polski oraz oglądaliśmy pokaz tańców greckich. Nie zabrakło także czasu na zobaczenie najważniejszych zabytków greckich. Na koniec ustalono kierunki kolejnych działań i terminarz spotkań, a gospodarze otrzymali przygotowane przez urząd naszego miasta materiały promocyjne. Następne spotkanie odbędzie się w grudniu 2010 r. w Altamurze we Włoszech, a jego tematem są Święta Bożego Narodzenia. Dziękujemy serdecznie Państwu Annie i Pawłowi Jochymkom, Państwu Elżbiecie i Grzegorzowi Pomiernym, Państwu Elżbiecie i Mirosławowi Kaflom, właścicielom Zakładu Przetwórstwa Mięsnego ze Sułoszowej III oraz Panu Przemysławowi Dyrda, przedstawicielowi STU Ergo Hestia S.A., za pomoc w organizacji wyjazdu.

KONKURS NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

http://www.foodandsong.com/index.html

http://www.facebook.com/pages/Comenius-2010-2012-Tradational-Festivals-Fooddance-and-Song/181550428534230

„Jedynka” z wizytą we Włoszech

W dniach 12-18.12.2010 r., w ramach projektu edukacyjnego Comenius „Tradycyjne święta i związane z nimi potrawy, tańce i piosenki”, odbyła się kolejna wizyta robocza. Tym razem uczniowie: Karolina Kocjan, Jan Kotnis, Wojciech Kania i nauczyciele: Justyna Lara i Barbara Mittmann z naszej szkoły byli w Altamurze we Włoszech. Spotkali się tam z nauczycielami z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch, a także z greckimi i włoskimi uczniami. Podczas pobytu we Włoszech przedstawiciel każdego kraju uczestniczącego w projekcie przedstawił przepis na tradycyjną potrawę związaną z Bożym Narodzeniem. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu wraz z nauczycielami przygotowali prezentację, w której zawarli informacje o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i świątecznych potrawach. Została ona bardzo dobrze przyjęta przez naszych partnerów. Włoscy uczniowie zostali obdarowani przygotowanymi własnoręcznie przez naszych uczniów kartkami świątecznymi. W trakcie wizyty odbyło się również spotkanie z burmistrzem Altamury, dyrektorem tamtejszej szkoły podstawowej, Radą Rodziców, nauczycielami i uczniami, które przyczyniło się do zacieśnienia naszej współpracy. Włosi przygotowali pokaz, podczas którego zaprezentowali sposób przygotowania swoich narodowych i regionalnych potraw. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tego, że można było ich spróbować. Okazały się wyśmienite. Kolejnego dnia uczniowie i nauczyciele włoscy przy współpracy rodziców przygotowali pokaz tańców narodowych oraz kilka choreografii o tematyce europejskiej. Następnie odtworzono nagrania przygotowane przez uczniów greckich, polskich, hiszpańskich i tureckich śpiewających włoskie przeboje. Zarejestrowano je w szkołach przed wyjazdem. Naszej delegacja przygotowała włoską piosenkę pt. „Il ragazzo delle via Gluck”, którą w oryginale wykonuje Adriano Celentano. Na koniec wybrano logo projektu. Wygrał rysunek ucznia greckiego przedstawiający kwiatek, którego płatki są w kolorach flag państw partnerskich. Ustalono także kierunki kolejnych działań i terminarz spotkań, a gospodarze otrzymali przygotowane przez urząd naszego miasta materiały promocyjne. Następne spotkanie odbędzie się w maju 2011 r. w Sewilli w Hiszpanii, a jego tematem będą Święta Wielkanocne.

„Jedynka” z wizytą w Hiszpanii

W dniach 16-21.05.2011 r. miało miejsce kolejne spotkanie robocze w ramach projektu edukacyjnego Comenius „Tradycyjne święta i związane z nimi potrawy, tańce i piosenki”. Tym razem pani wicedyrektor Jadwiga Sawicka-Pragnący wraz z koordynatorką projektu panią Justyną Lara odwiedziły Sewillę w Hiszpanii. Spotkały się tam z zaprzyjaźnionymi już nauczycielami z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch, a także z hiszpańskimi uczniami. Podczas pobytu w Hiszpanii przedstawiciele każdego kraju uczestniczącego w projekcie przygotowali pokaz, a następnie degustację kolejnej już potrawy narodowej. Uczniowie i nauczyciele każdej szkoły uczestniczącej w projekcie wykonali książkę kucharską w formie elektronicznej, zawierającą przepisy narodowe, bożonarodzeniowe i wielkanocne wzbogacone licznymi zdjęciami ze wszystkich etapów przygotowania potraw. Hiszpańscy uczniowie zostali obdarowani upominkami przygotowanymi własnoręcznie przez naszych uczniów, a także panią Danutę Kędzierską-Juzaszek oraz panią Małgorzatę Wróbel. Hiszpańscy uczniowie i nauczyciele przy współpracy rodziców przygotowali prezentację strojów oraz piosenek typowych dla każdego regionu. Odbyła się także degustacja narodowych i regionalnych potraw. Okazały się one znakomite. Odtworzono nagrania przygotowane przez uczniów greckich, polskich, włoskich i tureckich śpiewających hiszpańskie i greckie przeboje. Zarejestrowano je w szkołach przed wyjazdem. Nasi uczniowie wraz z koordynatorkami projektu przygotowali grecką piosenkę „Apopse stis akrogiales”, a także hiszpańską piosenkę „Macarena”, do której zatańczyły dziewczynki z klasy 3b. Wizyta ta była kolejną okazją do zacieśnienia naszej współpracy oraz pogłębienia przyjaźni. Na koniec ustalono harmonogram kolejnych działań, a gospodarze otrzymali przygotowane przez urząd naszego miasta materiały promocyjne. Następne spotkanie odbędzie się w październiku 2011 r. w Olkuszu.

Wizyta w Polsce

Traditional festivals: food, dance and song (Tradycyjne święta i związane z nimi potrawy, tańce i piosenki)

W dniach 9 – 14 października 2011r. w ramach projektu Comenius przybyli do naszej szkoły z wizytą goście z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Wśród nich było czworo dzieci 11– letnich (poziom naszej klasy piątej), pozostali goście to nauczyciele.

Nauczycieli zakwaterowano w Victorii, a dzieci były goszczone przez rodziny naszych uczniów. Zapewniono im nie tylko nocleg i wyżywienie, ale także całodzienne towarzystwo polskich kolegów, co zapewne sprzyjało zarówno doskonaleniu komunikacji w języku angielskim, jak i zawieraniu przyjaźni.

10 października nie był dniem jak co dzień. Cała szkoła przygotowana na przyjęcie gości. Klasy na dolnym korytarzu zamieniły się w regiony Polski. W jednej wyrosły wysokie Tatry, wyczarowane z szarego papieru, w innej górniczy Śląsk, czy Małopolska. Każdy region został także pokazany poprzez strój, taniec ludowy, czy wreszcie aromatyczną, bardzo smaczną kuchnię z potrawami charakterystycznymi dla danych miejsc. Natomiast każda z klas na górnym korytarzu stała się jedną z czterech pór roku. Prócz tego przygotowano ekspozycje poświęcone państwom, z których przybyli goście.

Po zakończeniu odwiedzin w poszczególnych klasach, wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor oficjalnie, aczkolwiek bardzo ciepło, powitała gości. Następnie dzieci zaprezentowały polskie tańce: poloneza i trojaka. Wszystko dopełnił mini playback show, w którym to dzieci znakomicie naśladowały artystów. Goście także zrewanżowali się artystyczną prezentacją, odtwarzając nagrane w swoich szkołach popularne polskie piosenki, chociażby „Szła dzieweczka do laseczka”. Potem delegacja wraz z Dyrekcją szkoły udała się na spotkanie z władzami miasta. W trakcie spotkania każda z delegacji wręczyła na ręce zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pana Włodzimierza Łysonia symboliczne upominki. Następnie wszyscy zwiedzali nasze miasto. Ze szczególnym zainteresowaniem goście przyglądali się pracom związanym z rewitalizacją Starówki. Ważnym elementem podczas zwiedzania była Bazylika Mniejsza pw. św. Andrzeja Apostoła oraz Muzeum Afrykanistyczne. Późnym popołudniem odbyło się spotkanie w szkole z Radą Rodziców, która to przygotowała pieczone ziemniaki. Kolejne dni wypełniły wycieczki do Krakowa, Wieliczki oraz po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Goście mogli podziwiać bogactwo naszej kultury i polskich krajobrazów. Mieli nawet okazję doświadczyć odmienności polskiego klimatu, bowiem na czas ich pobytu w okolicach Olkusza bardzo się ochłodziło.

Za to w Dzień Nauczyciela powiało ciepłem. Świąteczny piątek rozpoczęła niezwykła akademia, na którą zgodnie z tradycją przybyli emerytowani pracownicy naszej szkoły oraz goście. W trakcie akademii wszyscy goście z poszczególnych krajów otrzymali certyfikaty i symboliczne upominki.

Późnym popołudniem wszyscy spotkaliśmy się w Gwarku na kolacji podsumowującej realizację projektu oraz uświetniającej Dzień Nauczyciela.

Dyrekcja szkoły oraz koordynatorzy projektu dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia pobytu gości w naszym mieście: Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz Panu Dariuszowi Rzepce, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Panu Włodzimierzowi Łysoniowi, Panu Andrzejowi Feliksikowi, księdzu prałatowi Mieczysławowi Miarce, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu Pani Grażynie Praszelik – Kocjan,  Dyrekcji SP nr 5 w Olkuszu, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczówku oraz uczniom, nauczycielom i rodzicom naszej szkoły.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE Z UDZIAŁEM GOŚCI

14 października 2011r. w piątek, w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku nieoczekiwanie stał się on międzynarodowym Dniem Nauczyciela, ponieważ gościliśmy nauczycieli z Turcji, Grecji, Włoch i Hiszpanii, którzy odwiedzili naszą szkołę w ramach projektu Comenius. Oczywiście, jak co roku, zostali także zaproszeni emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy niegdyś pracowali w Jedynce. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Pani Dyrektor, w którym to dziękowała wszystkim swoim współpracownikom za miniony rok, wszak był on rokiem szczególnym – jubileuszowym. Zwróciła uwagę na to, iż był to spokojny, dobry czas, choć niezwykle pracowity. Jak zawsze przy takiej okazji, Pani Dyrektor w dowód uznania za całoroczną pracę, przyznała Nagrody Dyrektora. Jednak zanim je wręczyła, poinformowała, że Pani  Joanna Kocjan, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej została w tym roku wyjątkowo uhonorowana. Mianowicie otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej (najwyższe odznaczenie oświatowe) oraz Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zaznaczyła, iż dla nauczyciela pracującego z młodszymi dziećmi jest to bardzo duże osiągnięcie. Drugą wyróżnioną osobą była Pani Ewa Skołucka, nauczycielka języka polskiego, która dostała Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusza. Następnie Pani Dyrektor wręczyła swoje nagrody. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjnej nagrodę otrzymali: Jadwiga Sawicka – Pragnący, Jolanta Banyś, Justyna Brzezińska, Małgorzata Chwast, Krystyna Domagała, Ewa Grzanka, Łukasz Jarosz, Danuta Kędzierska – Juzaszek, Iwona Kulawik, s. Janina Szumal, Małgorzata Wróbel, Edwin Caraballo. Za wzorową pracę zostali nagrodzeni także pracownicy administracji i obsługi: Barbara Jałowiec, Danuta Leka, Zofia Gałka, Grażyna Piecha, Barbara Kac. Po przemówieniu Pani Dyrektor rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie pod opieką pań Jolanty Banyś, Ewy Grzanki, Barbary Mittmann, Beaty Wadas, Marianny Donkowej przygotowali montaż słowno – muzyczny dedykowany nauczycielom. Mali aktorzy byli bardzo przejęci i zaangażowani w swoje role, a ich dziecięcy śpiew i taniec wzruszył widzów. Podsumowaniem uroczystości było wręczenie nauczycielom orderów w następujących kategoriach: Odlotowy Nauczyciel dla Pani Karoliny Skawińskiej, Dobry Duszek dla Pani Małgorzaty Wróbel, Sokole Oko dla Pana Łukasza Jarosza, Królowa Żartu dla Pani Beaty Wadas. Dzień Nauczyciela zawsze jest okazją do spotkań i serdecznych rozmów wszystkich związanych ze szkołą. Dlatego po akademii spotkanie przeniosło się za stół z poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców.

Z WIZYTĄ W TURCJI

W dniach 06-12.05.2012r. w ramach projektu Comenius „Tradycyjne święta i związane z nimi potrawy, tańce i piosenki” miało miejsce spotkanie przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu z  przedstawicielami krajów partnerskich z Turcji, Grecji, Hiszpani i Włoch. Tym razem Pani dyrektor Ewa Skubis, nauczycielka historii Pani Justyna Brzezińska wraz z koordynatorką projektu Panią Karoliną Skawińską ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu odwiedziły Silivri w Turcji. Podczas pobytu w Turcji przedstawiciele każdego kraju uczestniczącego w projekcie przygotowali degustację kolejnej już potrawy narodowej. Uczniowie i nauczyciele każdej szkoły uczestniczącej w projekcie ukończyli książkę kucharską w formie elektronicznej, zawierającą przepisy narodowe, bożonarodzeniowe i wielkanocne wzbogacone licznymi zdjęciami ze wszystkich etapów przygotowania potraw. Tureccy uczniowie zostali obdarowani upominkami z działu promocji, a także wykonanymi własnoręcznie przez naszych uczniów. Grono pedagogiczne oraz władze miasta Silivri na spotkaniu podsumowującym współpracę obejrzeli prezentację dotyczącą Turcji oraz dwuletniej współpracy państw partnerskich autorstwa głównego koordynatora projektu – nauczyciela języka angielskiego w Turcji. Odbyła się także degustacja narodowych i regionalnych potraw. Okazały się one znakomite. Odtworzono nagrania przygotowane przez uczniów hiszpańskich, greckich, polskich i włoskich, którzy śpiewali tureckie przeboje. Zarejestrowano je w szkołach przed wyjazdem. Nasi uczniowie wraz z koordynatorką projektu oraz nauczycielką muzyki przygotowali turecką piosenkę Tarkana „Şımarıka”, którą zaśpiewali uczniowie klas szóstych. Wizyta była podsumowaniem naszej współpracy oraz pogłębiła przyjaźń między narodami.