Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania

We wrześniu 2012r. rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu pn. „Myśląc o przyszłości – Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Olkusz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu realizowane są:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze uczniów
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

 Harmonogram zajęć (wrzesień – grudzień 2012r.) w ramach projektu „Myśląc o przyszłości – Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III  Szkół Podstawowych w Gminie Olkusz”

 Harmonogram zajęć (styczeń – maj 2013r.) w ramach projektu „Myśląc o przyszłości – Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III  Szkół Podstawowych w Gminie Olkusz”

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze uczniów

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Zajęcia socjoterapeutyczne

Odpowiedz