Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

MAŁY MISTRZ – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

MAŁY MISTRZ

MAŁY MISTRZ

We wrześniu b.r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu Mały Mistrz. Jego celem jest zachęcanie dzieci klas I-III do zdobywania nowych umiejętności  ruchowych i podnoszenia sprawności fizycznej. Program realizowany jest obecnie w klasie 1a przez panią Beatę Wadas nauczyciela wychowania fizycznego i panią Małgorzatę Chwast – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Program Małego Mistrza jest organizowany w ramach wychowania fizycznego. Uczniowie po opanowaniu określonych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują znaczek z odpowiednią sprawnością. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. Od września do grudnia dzieci zdobywały sprawność lekkoatlety. Na zajęcia podsumowujące tę sprawność został zaproszony pan Marcin Bujas były w-ce mistrz Polski w juniorach na 800 m, który poprowadził rozgrzewkę. Na zajęcia przybyli licznie rodzice uczniów z klasy 1a.

GIMNASTYKA TANCERZA

Uczniowie z klasy 1a w ramach programu Mały Mistrz przez kolejne tygodnie zdobyli sprawność gimnastyka tancerza. Dzieci wykonywały ćwiczenia o charakterze zwinnościowym, równoważnym, siłowo-zwinnościowym. Przez kilka tygodni stawały się gimnastykami i tancerzami, a wysiłek jaki włożyły w zdobyte umiejętności został nagrodzony kolejną odznaką gimnastyka-tancerza.

PIŁKARZE PIŁKI RĘCZNEJ

Zdobywanie sprawności w ramach projektu „Mały Mistrz” nadal trwa. Uczniowie klasy 1a zdobywali sprawność piłkarza piłki ręcznej. Ćwiczenia  polegały na opanowaniu umiejętności kozłowania, podań i chwytów, rzutów i ćwiczeń w parach. W ramach spotkań z mistrzem na zajęcia wychowania fizycznego został zaproszony trener akrobatyki sportowej pan Jacek Czerniak, który poprowadził zajęcia z dziećmi oraz zaprezentował swoje umiejętności akrobatyczne. Na zakończenia roku szkolnego niektórzy uczniowie klasy 1a otrzymali sprawność turysty. Swoje wyprawy turystyczne dokumentowali w założonych zeszytach turysty.

Odpowiedz