Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Ratujemy i Uczymy Ratować – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Ratujemy i Uczymy Ratować

Ogólnopolski Program „Ratujemy i Uczymy Ratować” realizowany pod patronatem Fundacji WOŚP

      W roku 2007 p. Jolanta Banyś i p. Anna Nowak ukończyły szkolenie w ramach Ogólnopolskiego Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, którego organizatorem była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Udział w szkoleniu pozwolił nauczycielom zdobyć wiadomości i umiejętności niezbędne do prawidłowego nauczania uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W ramach realizacji Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” na terenie naszej szkoły każdego roku szkolnego nauczycielki przeprowadzają zajęcia obejmujące szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Celem programu jest nauka uczniów elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy. Dzięki Fundacji WOŚP, która wyposażyła szkołę w specjalne książki dla maluchów, fantomy, film animowany zajęcia są przeprowadzone w ciekawy sposób. W I części szkolenia nauczycielki przedstawiają uczestnikom ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Uczniowie poznają tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc. Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia uczniowie przystępują do części praktycznej. Ćwiczą wzywanie pomocy, przedstawiają kolejno wszystkie czynności wykonywane przez osoby udzielające pierwszej pomocy, według poznanego wcześniej schematu. Każdy uczeń może pod okiem nauczyciela, praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie. Schemat czynności obejmuje:

• Bezpieczeństwo

• Sprawdzenie przytomności

• Wzywanie pomocy

• Sprawdzenie oddechu

• Pozycję boczną ustaloną

• Oddechy ratownicze

• Uciskanie klatki piersiowej

• Resuscytację krążeniowo-oddechową

 Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymują książeczki, które zawierają zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Odpowiedz