Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

ŚMIECI MNIEJ – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

ŚMIECI MNIEJ

„ŚMIECI MNIEJ”

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do międzynarodowego programu „Śmieci mniej”. Celem kampanii jest miot Mniej śmieci i zmniejszyć długoterminowy wpływają zmiany zachowań wśród globalnej młodzieży.

Głównymi celami są:

 • Aby podnieść świadomość wpływa śmieci na lokalne środowisko i szerszej społeczności
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych studentów w zakresie zapobiegania i zarządzania śmieci
 • Do współpracy z innymi szkołami w celu promowania ESD (Edukacja dla zrównoważonego rozwoju)
 • Aby zgłosić postęp kampanii w ciągu siedmiu krokach zmienić ramy
 • Produkować kulminacyjny wynik i zgłoś to poprzez kanały multimedialne

http://eco-schools-litterless.org/

 KROK 1 – KOMITET LOKALNY

Przed przystąpieniem do działań powołano komitet lokalny. W skład niego weszli:

 • Dyrekcja szkoły, przedstawiciele nauczycieli – koordynatorzy działań ekologicznych w szkole (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel przyrody, nauczyciel języka angielskiego oraz informatyki)
 • Przedstawiciele uczniów (członkowie LOP oraz SKKT): Ewa, Jakub, Martyna, Katarzyna, Nikola, Karolina, Jan, Anna, Barbara, Julia i Daria
 • Przedstawiciele rodziców
 • Partnerzy zewnętrzni: UMiG Olkusz, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych w UMiG w Olkuszu, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa przy Starostwie Powiatowym w Olkuszu, pracownicy Nadleśnictwa Olkusz, Zarząd Osiedla Śródmieście

Podczas spotkań zaprezentowano program Litter Less, jego cele i założenia. Przypomniano dotychczasowe działania ekologiczne w szkole w ostatnich trzech latach. Podjęto wniosek o przystąpieniu do realizacji programu. Rozdzielono zadania do przeprowadzenia audytu ekologicznego.

 KROK 2 – AUDYT EKOLOGICZNY

Szkolna grupa robocza przeprowadziła audyt ekologiczny w następujących zakresach:

 1. Klasa szklona
 2. Korytarz szkolny
 3. Toaleta/łazienka
 4. Szkolna stołówka
 5. Teren przyszkolny i okolice szkoły
 6. Dojazdy do szkoły i aktywność ruchowa

Z zebranych danych i obserwacji wyszukaliśmy problemy, którymi chcemy zająć się w najbliższym czasie.

 1. Brak koszy na korytarzach do selektywnej zbiórki śmieci.
 2. Mała ilość koszy wokół szkoły.
 3. Brak kompostownika.
 4. Brak stojaków na rowery.
 5. Brak napisów przypominających o gaszeniu światła i dokręcaniu kranów z wodą.
 6. Mała oszczędność papieru.
 7. Brak pojemników na makulaturę w klasach.

Po wnikliwej analizie audytu ekologicznego opracowaliśmy plan działania, który przedstawimy w kolejnym kroku.

AUDYT EKOLOGICZNY

KROK 3

 Cel:

 1. Zwiększenie świadomości potrzeby ograniczenia śmieci w życiu codziennym
 2. Zwiększenie świadomości potrzeby segregowania odpadów
 3. Umożliwienie społeczności szkolnej stosowania segregowania odpadów w szkole

Działania zmierzające do realizacji celu:

 1. Wykonanie pojemników na makulaturę do każdej klasy.
 2. Wykonanie plakatów informujących o potrzebie i sposobie segregowania śmieci.
 3. Wykonanie nalepek przypominających o gaszeniu światła i dokręcaniu kranu z wodą.
 4. Zakup koszy na korytarze do selektywnej zbiórki śmieci.
 5. Zakup koszy do zamontowania wokół szkoły.
 6. Wykonanie kompostownika.
 7. Warsztaty papieru czerpanego.
 8. Wycieczka do zakładu segregacji śmieci
 9. Wycieczka do oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody.
 10. Konkurs dla drużyn 3 osobowych z klas -„Dbamy o środowisko”
 11. Montaż stojaka na rowery we współpracy z Radą Rodziców.
 12. Dyżury – zgaś światło, zakręć wodę

WIDEOKONFERENCJA ZE SZKOŁĄ W MEKSYKU

W ramach realizacji programu ekologicznego „Śmieci mniej” odbyła się wideokonferencja ze szkołą w Meksyku - Colegio Contadero , Miasto: Ciudad de México,  http://www.colegiocontadero.com Nawiązana współpraca pozwoliła naszym uczniom wymienić się doświadczeniami jakie realizujemy w obu szkołach na różnych kontynentach. Pomimo dużej odległości między szkołami i różnicą czasu nasze działania są podobne. Wszystkie zmierzają do podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży na całym świecie. Uczniowie jednocześnie mieli możliwość rozmowy w języku angielskim. Nad sprawnym przebiegiem czuwał pan Edwin Caraballo Cortes.

WARSZTATY PAPIERU CZERPANEGO ORAZ ZAJĘCIA CERAMICZNE

Uczniowie naszej szkoły byli na wycieczce w Dworku w Krzykawce koło Olkusza. Uczestniczyli w warsztatach papieru czerpanego oraz w zajęciach ceramicznych. Dzieci zapoznały się z historią papieru czerpanego i jego wykorzystaniem. Jak wiadomo papier czerpano już w 105 roku w Chinach. To rodzaj papieru wytwarzanego w procesie czerpania, na który składa się etap wyodrębnienia pojedynczych włókien z surowców roślinnych oraz etap formowania papieru z wodnej zawiesiny włókien, odwadnianej na sicie. Początkowo do produkcji papieru czerpanego używano łyka krzewów i drzew morwowych i odpadów konopnych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na papier czerpany zaczęto stosować inne surowce: len, słoma ryżowa, łodygi bambusa itd. Do wyrobu papieru używano także rozdrobnionych szmat. Papier uzyskany z pulpy szmacianej jest szczególnie odporny na zniszczenia, a także na upływ czasu. Był on stosowany do produkcji najbardziej luksusowych druków od XV do XIX wieku. Przechodził różne unowocześnienia i produkcja jego została zmechanizowana. Jednak do tej pory można samodzielnie podjąć próbę otrzymania papieru czerpanego, który niewątpliwie różni się od zwykłej kartki papieru. Uczniowie samodzielnie przygotowywali mieszaninę, którą później nabierali na sito. Wysuszona kartka może posłużyć np. na laurkę okolicznościową. Uczestnicy wycieczki wzięli również udział w warsztatach ceramicznych. Mieli okazję samodzielnie ulepić z gliny ulubione zwierzątko lub inny ciekawy przedmiot. Wśród ceramicznych cacek dominowały świnki skarbonki i kotki. Dopełnieniem wycieczki był spacer po parku i wspólne zabawy na świeżym powietrzu. Mamy nadzieję, że zajęcia przyczynią się do podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowania właściwych postaw związanych z ochroną środowiska.

WARSZTATY NA TERENIE CENTRUM EKOLOGICZNEGO BARYCZ

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Śmieci mniej” uczniowie pod opieką pani Agnieszki Łaskawiec i pani Joanny Kocjan uczestniczyli w warsztatach na terenie Centrum Ekologicznego Barycz. Zajęcia rozpoczęły się w salce zaplecza biurowego zlokalizowanej przy wjeździe na teren obiektów od strony ul. Krzemienieckiej. Po krótkim wprowadzeniu i zapoznaniu się, rozpoczęła się zasadnicza część zajęć edukacyjnych. Podczas warsztatów uczniowie, za pomocą kolorowych tablic z przymocowanymi odpadami (np. opakowania, sprzęt elektryczny, akumulator itp.), mogli zapoznać się z drogą każdego z nich, zobaczyli materiały wykonane z recyklingu, jak również wszelkiego rodzaju półprodukty (płatki z PET, granulaty, włókna itp.). Ponadto ścieżka edukacyjna umożliwiła zapoznanie się z funkcjonowaniem składowiska, śmieciarek, pracy kompaktorów zagniatających odpady, sortowni i kompostowni. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Na jakich zasadach i jakie odpady mogą do niego dostarczać. Dużym zainteresowaniem cieszyła się instalacja do odzysku biogazu wraz z blokami do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Celem zajęć na ścieżce był zamiar pokazania uczniom, że odpady („śmieci”) powstają w związku z życiem i funkcjonowaniem każdego z nas zarówno w domu, przedszkolu, szkole czy zakładzie pracy. Zajęcia miały także przybliżyć uczestnikom rodzaje odpadów oraz sposoby ich segregacji (gdzie zawieźć? do jakiego kontenera wrzucić?). Do segregowania śmieci powinny zachęcić nas aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Dzięki segregowaniu odpadów dbamy o miasto oraz środowisko, w którym żyć będą przyszłe pokolenia. Ale także dbamy o zawartość naszych portfeli czy kont bankowych.

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY „DBAMY O ŚRODOWISKO”

W ramach realizacji projektu „Śmieci mniej”  22 maja 2014r. odbył się szkolny konkurs przyrodniczy „Dbamy o środowisko”. W konkursie uczestniczyły trzyosobowe drużyny z poszczególnych klas. W I turze konkursu rywalizowały klasy IV- VI (13 drużyn), w II turze brały udział klasy młodsze (12 drużyn). Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, w tym wpływu zaśmiecania, zanieczyszczania na najbliższe otoczenie. Wzrost wiedzy uczniów na temat praktycznych umiejętności w zapobieganiu zaśmiecania i zarządzaniu odpadami. Poznanie miejsc, obiektów i organizmów chronionych. Uwrażliwienie na stan środowiska naturalnego. Kształtowanie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie . Drużyny z poszczególnych klas równocześnie rozwiązywały zadania wymagające m.in. znajomości organizmów chronionych, parków narodowych Polski, właściwych zachowań w środowisku, podstawowych pojęć ekologicznych. Liczyła się nie tylko wiedza uczniów, ale i  współpraca w grupie.

W klasach I- III wygrały następujące drużyny:

I miejsce  Drużyna 9 w składzie: Basia Piasny, Julia Piasny, Daria Syguła z kl.3a

II miejsce  Drużyna 11 w składzie: Ola Osuch, Michał Markiewicz, Maciek Smołuch z kl.3b

III miejsce  Drużyna 5 w składzie: Krysia Skiba, Julka Karlikowska, Jakub Chwast z kl.2a

W klasach IV- VI zwyciężyli:

I miejsce Drużyna 4 w składzie : Kasia Leśniak, Karolina Kluczewska, Jakub Cebo z klasy 5a

II miejsce Drużyna 5 w składzie: Ewa Budny, Martyna Pięta, Maciej Czechowski z klasy 5a

III miejsce Drużyna 11 w składzie: Kacper Boroń, Patryk Grzebień, Bartek Pomierny z klasy 6a

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: pani Joanna Kocjan i pani Agnieszka Łaskawiec

WYCIECZKA DO STACJI UZDATNIANIA WODY W OLKUSZU

W ramach realizacji projektu „Śmieci mniej” 3 czerwca 2014r. klasy 5a, 5b, 6a i 6b wybrały się do Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu. Dowiedzieliśmy się, że dzięki tej stacji mieszkańcy gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze otrzymują czystą, zdatną do picia wodę. Woda ta pochodzi z wód kopalnianych, a jej uzdatnianie to kilka etapów. Na początku wycieczki wysłuchaliśmy krótkiej pogadanki na temat historii górnictwa na ziemi olkuskiej, obejrzeliśmy eksponaty umieszczone w Muzeum Wody np. stare drewniane rury pochodzące z ok. XV w. Następnie w dwóch grupach z panami przewodnikami  zwiedziliśmy stację poznając kolejne etapy uzdatniania wody.

I etap – koagulacja, polega na związaniu i wytrąceniu z wody kopalnianej znajdujących się w niej zanieczyszczeń poprzez stosowanie koagulantów: siarczanu żelaza II i wapna hydratyzowanego , proces ten przebiega w urządzeniach zwanych akceleratorami.

II etap – filtracja polega na usunięciu z wody skoagulowanej pozostałych w niej zanieczyszczeń poprzez przepuszczanie tej wody przez złoże filtracyjne. Woda przefiltrowana odprowadzana jest do magazynowych zbiorników wody.

III etap – dezynfekcja wody, polega na zniszczeniu bakterii i wirusów znajdujących się w wodzie, woda poddawana jest dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi.

Jakość wody pitnej uzdatnianej na Stacji Uzdatniania Wody spełnia polskie i europejskie normy jakości wody pitnej. Jakość wody pitnej przed wtłoczeniem do sieci badana jest w Laboratorium Badania Wody. Laboratorium  zwiedzili chętni uczniowie. Poznali oni kolejne etapy badania czystości wody, zobaczyli sprzęt laboratoryjny  używany do badania czystości wody. Wycieczkę zorganizowali rodzice ucznia klasy 5a państwo Cebo, którym serdecznie dziękujemy. Opiekunami uczniów były p. J. Brzezińska, p. E. Kajda- Piegzik i p. A. Łaskawiec.

Odpowiedz