Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Szkoła Bezpiecznego Internetu – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Szkoła Bezpiecznego Internetu

2013/2014

TURNIEJ WIEDZY „BEZPIECZNIE KORZYSTAM Z SIECI”

30 stycznia 2014r. uczniowie klas IV – VI wzięli udział w turnieju wiedzy „Bezpiecznie korzystam z sieci”

BEZPIECZNY INTERNET

28 stycznia 2014r. uczniowie z naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach edukacyjnych „Bezpieczny Internet” zorganizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu. Podczas spotkania dowiedzieli się w jaki sposób bezpiecznie i mądrze korzystać z Internetu oraz nowych technologii informacyjnych.

DEBATA SZKOLNA – BEZPIECZNIE KORZYSTAMY Z SIECI

23 stycznia 2014r. w ramach realizowanej inicjatywy DBI odbyła się debata szkolna, której celem było wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich klas. Debata rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia z wykorzystaniem prezentacji „Bezpieczny Internet”, a następnie reprezentanci poszczególnych klas przedstawiali propozycje, które zostały spisane jako Zasady Bezpiecznego Korzystania z Sieci. W trakcie dyskutowano i podawano przykłady sytuacji z życia wziętych. Uczniowie podkreślili, iż korzystając z Internetu należy zachować ostrożność i dbać o bezpieczeństwo. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzić będziemy 11 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane są pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Kolejne zadania to udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu oraz turniej wiedzy „Bezpiecznie korzystam z sieci”, który odbędzie się 30 stycznia o godz. 12.20. Zapraszamy uczniów klas IV – VI do wzięcia udziału!

2012/2013

SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU

     W tym roku szkolnym nasza szkoła ubiega się o certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu, który będzie znakiem stałego dbania o bezpieczeństwo w sieci. Program Szkoła Bezpiecznego Internetu ma pomóc Rodzicom i Nauczycielom w wychowaniu dzieci do Internetu. Aby zapewnić im bezpieczeństwo należy zdobyć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sieci oraz kwestii prawnych z tym związanych.

Szkoła Bezpiecznego Internetu – prezentacja dla uczniów

Szkoła Bezpiecznego Internetu – prezentacja dla rodziców

BEZPIECZNIE KORZYSTAMY Z SIECI

13 grudnia 2012r. przy współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczne dla uczniów pod hasłem „Bezpieczny Internet”, które przeprowadziła Pani Elżbieta Matonóg. Młodsze dzieci miały okazję do poznania bezpiecznego Internetu na podstawie krótkiego filmu przygotowanego w ramach projektu Sieciaki. Uczniowie z klas IV – VI wykorzystując materiały multimedialne w sposób szczegółowy omówili wypracowane Zasady Bezpiecznego Korzystania z Sieci. Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas drugich oraz czwartych.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SIECI

OGŁASZAMY KONKURS

Ogłaszamy  konkurs dla klas IV – VI „Bezpieczny Internet” forma: prezentacja multimedialna lub grafika komputerowa. Termin wykonania pracy 28 stycznia 2013r.
5 lutego 2013r. odbędzie się „Turniej wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z sieci” dla uczniów  z klas IV – VI

Zachęcamy do wzięcia udziału

5 lutego 2013r. – DBI

Dzisiaj odbył się turniej wiedzy „Bezpiecznie korzystam z sieci”. Uczniowie mieli okazję wykazać się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa w internecie. Do wykonania mieli zestaw trzydziestu pytań. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom wiadomości. Największą ilość punktów otrzymali:

Gąsior Radosław klasa 6 a – 30 pkt – I miejsce

Kopacz Daniel klasa 5 b – 29 pkt – II miejsce

Siuda Jakub klasa 6 b – 27 pkt – III miejsce

Król Marta klasa 4 b – 27 pkt – III miejsce

Ponadto został rozstrzygnięty konkurs „Bezpieczny Internet” w kategorii grafika komputerowa lub prezentacja multimedialna. Zwycięzcy otrzymają dyplomy na apelu szkolnym.

Gratulujemy!

BEZPIECZNY INTERNET

20 lutego 2013r. uczniowie z naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu. Podczas spotkania dowiedzieli się w jaki sposób bezpiecznie i mądrze korzystać z Internetu oraz nowych technologii informacyjnych. Zajęcia poświęcone również były bezpiecznemu korzystaniu z internetowych portali społecznościowych.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE

13 marca 2013r. w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu odbyła się w naszej szkole prelekcja dla rodziców przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem, a w szczególności cyberprzemocy.

Odpowiedz