Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Szkoła z klasą 2.0 edycja 2012/2013 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Szkoła z klasą 2.0 edycja 2012/2013

Szkoła z klasą 2.0, edycja 2012/2013

Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 kolejny raz bierze udział w programie „Szkoła z klasą 2.0”. W ciągu całego roku szkolnego w ramach programu będziemy realizowali szereg zadań. Systematycznie będziemy zamieszczać na stronie informacje o podejmowanych działaniach. Efektem końcowym będzie Szkolny Festiwal Nauki, który odbędzie się 23 maja 2013r.

Całoroczny plan działania szkoły w zakresie realizacji programu „Szkoła z klasą 2.0”

http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

DEBATA SZKOLNA – SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

30 listopada 2012r. w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 odbyła się debata szkolna. Jej celem była aktualizacja szkolnego Kodeksu 2.0, czyli zasad stosowania TIK w szkole wypracowanych przez uczniów. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich klas oraz nauczyciele uczestniczący w programie. Byli także uczniowie prowadzący blogi i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Debata rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia, a następnie reprezentanci poszczególnych klas przedstawiali propozycje swojej klasy wypracowane podczas debaty klasowej. W trakcie dyskutowano i podawano propozycje dotyczące kolejnych punktów kodeksu. Uczniowie podkreślili, iż korzystając z TIK należy zachować ostrożność i dbać o bezpieczeństwo.

Blogi prowadzone przez uczniów naszej szkoły
http://blogiceo.nq.pl/szkoleczka/
http://blogiceo.nq.pl/olkuszsp1/

KODEKS 2.0 – aktualne wypracowane podczas debaty zasady korzystania z nowych technologii w szkole

Zaktualizowany kodeks (Italic zostały zaznaczone te punkty, które dopisaliśmy) został zamieszczony na plakatach i znajduje się w różnych miejscach naszej szkoły. Ma służyć przede wszystkim uczniom. Stale testujemy poszczególne punkty Kodeksu. Zaangażowani są nauczyciele, którzy w ramach prowadzonych zajęć obserwują, jak w codziennym życiu szkoły sprawdzają się przyjęte zasady Kodeksu

 1. Ucz się z tik!
 • Wykorzystujemy internet do komunikowania się i do nauki (Wikipedia, YouTube – filmy naukowe)
 • Tworzymy prezentacje multimedialne
 1. Z informacji korzystaj samodzielnie
 • Korzystajmy krytycznie ze stron przeznaczonych dla uczniów oraz sprawdzajmy wiarygodność informacji
 1. Nie kradnij i nie daj się okraść
 • Podajemy źródła informacji, z których korzystamy
 • Nie podajemy danych osobowych i nie ujawniamy hasła dostępu
 • Nie podpisujemy się pod cudzymi pracami, aby zachować prawa autorskie
 1. Komunikujmy się!
 • Komunikujmy się za pomocą portali społecznościowych tylko ze znajomymi, a z nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Monitorujemy na bieżąco informacje na szkolnej stronie internetowej
 1. Komputery pod ręką
 • Dostęp do komputerów po lekcjach
 • Dostęp do Internetu we wszystkich salach w szkole
 1.  Bądź bezpieczny w sieci
 • Korzystajmy z bezpiecznych stron nie zawierających przemocy
 • Nie komunikujmy się z nieznajomymi
 • Korzystajmy z oprogramowania antywirusowego
 • Stosujmy trudne do odgadnięcia hasła
 • Nie zamieszczajmy w Internecie cudzych zdjęć bez zgody tej osoby
 1. Naucz tego dorosłych
 • Pomagamy naszym babciom i dziadkom korzystać z komputera i szukać informacji w sieci
 • Pomagamy młodszym kolegom i koleżankom ze szkoły korzystać z komputera i szukać informacji w sieci

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – HISTORIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – HISTORIA Z JĘZYKIEM POLSKIM

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – MATEMATYKA, PRZYRODA I TECHNIKA

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – JĘZYK POLSKI Z HISTORIĄ

ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE – PRZYRODA, MATEMATYKA I INFORMATYKA

FESTIWAL NAUKI

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie oraz Rada Rodziców zapraszają na Festiwal Nauki 6 czerwca 2013r. w godzinach 10.00 – 12.30. Imprezie towarzyszyć będzie prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych w ramach programu Szkoła z klasą 2.0.

Serdecznie zapraszamy

FESTIWAL NAUKI

6 czerwca 2013r. odbył się Szkolny Festiwal Nauki. Prezentację projektów rozpoczęli uczniowie klas pierwszych. Dzieci przygotowały projekt na temat: „Mikołaj Kopernik – patron naszej szkoły”. Opiekę nad zespołami uczniów sprawowały wychowawczynie: p. Małgorzata Chwast i p. Iwona Kulawik. Klasy drugie pod opieką p. Joanny Kocjan i p. Jadwigi Stasiak przygotowały projekt „Kultura i tradycja ziemi olkuskiej”. Klasy trzecie opracowały i przygotowały projekt „Gry dydaktyczne” – opiekunowie p. Jolanta Banyś i p. Ewa Grzanka. Grupa uczniów pod opieką p. Ewy Skołuckiej i p. Łukasza Jarosza przygotowała projekt „Wędrówki olkuskie”. W ramach języka angielskiego uczniowie stworzyli prezentację multimedialną na temat „Moje hobby”. Nad przebiegiem prac czuwali: p. Justyna Lara i p. Edwin Caraballo – Cortes. W zakresie matematyki uczniowie zrealizowali projekt na temat: „W krainie matematycznych rozrywek umysłowych” pod opieką p. Krystyny Domagały i p. Anny Nowak. Przyrodnicy pod opieką p. Agnieszki Łaskawiec zajęli się tematem „Każdy może zostać naukowcem”. „Olkusz, a w tle historia i kultura” –  to  kolejny temat projektu realizowany w zakresie historii pod opieką p. Justyny Brzezińskiej oraz w ramach plastyki – pod kierunkiem p. Małgorzaty Wróbel. Zespół uczniów pod opieką p. Anny Nowak zrealizował projekt na temat: „Karta rowerowa – przygotuj się razem z nami”. Autorzy kolejnego i zarazem ostatniego projektu w zakresie wychowania fizycznego przygotowali projekt na temat: „Olimpiada Sportowa”. Nad realizacją tego projektu czuwały panie: Beata Wadas i Elżbieta Kajda – Piegzik. Na zakończenie Pani Dyrektor Ewa Skubis podziękowała wszystkim uczniom za wkład pracy i zaangażowanie. Podziękowała również nauczycielom za sprawowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych oraz prowadzenie konsultacji i monitorowanie przebiegu prac nad realizacją projektów. Słowa wdzięczności skierowała także do rodziców, którzy wspierali w pracy swoje dzieci. 

Odpowiedz