Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Szkoła z klasą 2.0 edycja 2011/2012 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Szkoła z klasą 2.0 edycja 2011/2012

Szkoła z klasą 2.0, edycja 2011/2012

Nasza szkoła w roku szkolnym 2011/2012 bierze udział w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Program ten ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Skierowany jest do wszystkich nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. W ciągu całego roku szkolnego 2011/2012 w ramach programu będziemy realizowali szereg zadań. Rozpoczynamy od opracowania zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się tworząc Szkolny Kodeks 2. 0.

Całoroczny plan działania szkoły w zakresie realizacji programu „Szkoła z klasą 2.0”

http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

Konferencja „Szkoła z klasą 2.0 – jak to zrobić?”

W naszej szkole w ramach realizowanego programu zorganizowano pierwsze spotkanie otwierające oraz debaty klasowe. W najbliższy wtorek odbędzie się debata szkolna. 23 listopada 2011r. w Warszawie odbyła się konferencja „Szkoła z klasą 2.0 – jak to zrobić?”, przeznaczona dla dyrektorów i koordynatorów szkół uczestniczących w programie (Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor i Wicedyrektor). Po podsumowaniu dotychczasowej edycji Szkoły z klasą 2.0 odbyły się warsztaty dotyczące zadań, jakie czekają uczestników program. Ważnym punktem spotkania była wymiana spostrzeżeń z pracy nad unowocześnianiem polskiej szkoły.

DEBATY KLASOWE – SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

22 listopada 2011r. w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 odbyły się debaty klasowe. Na wstępie uczniowie zostali wprowadzeni w temat, a następnie  w małych zespołach dyskutowali i zapisywali propozycje dotyczące kolejnych punktów kodeksu. Zapisane ustalenia uczniów będą przedstawione przez przedstawicieli klasy podczas debaty szkolnej.

DEBATA SZKOLNA – SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

29 listopada 2011r. w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 odbyła się debata szkolna. Jej celem była rozmowa o sposobie bezpiecznego korzystania z TIK oraz wypracowanie roboczej wersji szkolnego Kodeksu 2.0. Wzięli w niej udział przedstawiciele klas I – VI oraz nauczyciele uczestniczący w programie. Byli także uczniowie prowadzący blogi i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Debata rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia, a następnie reprezentanci poszczególnych klas przedstawiali propozycje swojej klasy wypracowane podczas debaty klasowej. W trakcie dyskutowano i podawano propozycje dotyczące kolejnych punktów kodeksu. Wszyscy zgodnie podkreślili, iż korzystając z TIK należy zachować ostrożność i dbać o bezpieczeństwo. Ponadto  stwierdzono, że TIK to znakomity sposób poszerzania swych wiadomości i komunikowania się z innymi ludźmi. W czasie debaty wyznaczeni uczniowie zapisywali propozycje wykorzystując komputery oraz projektor multimedialny. Po tej debacie zespół nauczycieli uczestniczących w programie zbierze się na spotkaniu roboczym. Kierując się ustaleniami z debaty szkolnej, własnymi refleksjami wynikającymi z pracy z uczniami, spisze roboczą wersję szkolnego Kodeksu 2.0, która zostanie przedstawiona całej społeczności szkolnej.

Blogi prowadzone przez uczniów naszej szkoły
http://blogiceo.nq.pl/olkuszanki/
http://blogiceo.nq.pl/szstaa/
http://blogiceo.nq.pl/foreverschool/

KODEKS 2.0 W NASZEJ SZKOLE

Kodeks 2.0 został wypracowany w toku debat klasowych i debaty szkolnej

 

 1. Ucz się z tik!
 • Wykorzystujemy internet do komunikowania się i do nauki (Wikipedia, YouTube – filmy naukowe)
 • Tworzymy prezentacje multimedialne
 1. Z informacji korzystaj samodzielnie
 • Korzystajmy krytycznie ze stron przeznaczonych dla uczniów oraz sprawdzajmy wiarygodność informacji
 1. Nie kradnij i nie daj się okraść
 • Podajemy źródła informacji, z których korzystamy
 • Nie podajemy danych osobowych i nie ujawniamy hasła dostępu
 • Nie podpisujemy się pod cudzymi pracami, aby zachować prawa autorskie
 1. Komunikujmy się!
 • Komunikujmy się za pomocą portali społecznościowych i  komunikatorów, a z nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Monitorujemy na bieżąco informacje na szkolnej stronie internetowej
 1. Komputery pod ręką
 • Dostęp do komputerów po lekcjach
 • Dostęp do Internetu we wszystkich salach w szkole
 1.  Bądź bezpieczny w sieci
 • Korzystajmy z bezpiecznych stron nie zawierających przemocy
 • Nie komunikujmy się z nieznajomymi
 1. Naucz tego dorosłych
 • Pomagamy naszym babciom i dziadkom korzystać z komputera i szukać informacji w sieci

Wpracowany kodeks po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej został przedstawiony całej społeczności na apelu szkolnym oraz na zebraniu ogólnoszkolnym dla rodziców.

TIK WE WSZYSTKICH KLASACH

W minionym tygodniu uczniowie podczas różnych lekcji praktycznie przetestowali jedną z zasad Kodeksu 2.0

OGŁASZAMY KONKURS
pt. Promujemy zapisy Kodeksu 2.0
Forma dowolna (np. prezentacja multimedialna, sesja plakatowa, forma komiksu, filmu)
Najciekawsze prace oraz relacje i zdjęcia będą zamieszczane na blogach.
Termin do 10 lutego 2012r.
(Prace składamy u wicedyrektora szkoły)

KODEKS 2.0 – UCZYMY TEGO DOROSŁYCH
Pomagamy babciom i dziadkom korzystać z komputera i szukać informacji w sieci

25 stycznia uczniowie z klas szóstych przy wsparciu nauczyciela przygotowali zajęcia, na które zaprosili Babcie i Dziadków uczniów z klasy 1 a. Uczniowie pokazali jak wykorzystać popularną wyszukiwarkę Google, korzystać z encyklopedii internetowej Wikipedia, z popularnych portali internetowych (onet, interia, wp, gazeta). Następnie pokazali w jaki sposób przygotować dokument tekstowy z wykorzystaniem programu WordPad. Zajęcia te stały się okazją do kontaktu między pokoleniami i sprawiły wszystkim dużo radości.

FESTIWAL NAUKI

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie oraz Rada Rodziców zapraszają na Festiwal Nauki 30 maja 2012r. w godzinach 15.00 – 19.00.Imprezie towarzyszyć będzie prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych w ramach programu Szkoła z klasą 2.0. Będą również rozgrywki sportowe

Serdecznie zapraszamy

  Festiwal Nauki – Harmonogram

FESTIWAL NAUKI

30 maja 2012r. odbył się Szkolny Festiwal Nauki. Wszystkich zebranych powitała Ewa Skubis – dyrektor szkoły. Koordynator programu Jadwiga Sawicka – Pragnący przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej etapy realizacji programu Szkoła z Klasą 2.0 na przestrzeni całego roku szkolnego. Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja projektów. Tematyka projektów została poświęcona głównie naszej miejscowości. Uczniowie na poziomach klas realizowali jeden temat. I tak klasy pierwsze „Przyroda Olkusza i okolicy”; klasy drugie „Olkusz w legendzie”; klasy trzecie „Zabytki Olkusza”. Uczniowie  z klas starszych według swoich zainteresowań: „Olkusz – miejscem kultury i ich twórców”; „Mój region i jego atrakcje – gra dydaktyczna”; „Moje miasto – mój dom. Rozwój techniki i technologii”; „Biuro podróży – Olkusz”; „Wędrujemy po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej”. W związku z realizacją programu Comenius grupa uczniów przegotowała projekt „Dialog międzykulturowy”.

W miesiącu lipcu 2012r.  nasza szkoła otrzymała Certyfikat 2.0

Odpowiedz