Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Szkolne arboretum – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Szkolne arboretum

Szkoły dla Ekorozwoju

Szkoły dla Ekorozwoju

1. NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE „SZKOŁY DLA EKOROZWOJU 2009″,

którego patronem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska

Projekt realizowany jest w ramach Programu Dotacyjnego „Szkoły dla Ekorozwoju 2009” i finansowany jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czas realizacji Projektu przewidziany jest na okres od 5 czerwca 2009 do 15 kwietnia 2010.

W ramach Projektu „Szkolne arboretum na olkuskim szlaku przystanią dla wszystkich” uczniowie będą tworzyć ogród dendrologiczny, uczestniczyć w warsztatach i wycieczkach edukacyjnych. Planuje się również konkursy wiedzy o lesie „Las i jego mieszkańcy”, konkurs plastyczny „Las i jego mieszkańcy”, konkurs fotograficzny „Moje ulubione drzewo w różnych porach roku ”, konkurs literacki „Mój wymarzony ogród” oraz wycieczki edukacyjne po ścieżkach przyrodniczych najbliższej okolicy, do ogrodu botanicznego w Krakowie oraz do najbliższego lasu w Żuradzie. W ramach Projektu przewiduje się: utworzenie arboretum o powierzchni ok. 27a będącego ostoją dla zwierząt, miejscem nauki i wypoczynku dla uczniów i mieszkańców osiedla, posadzenie ok. 60 gatunków drzew, krzewów, krzewinek, w tym trzech drzew poświęconych przez Papieża Benedykta XVI, wykonanie ok. 30 tablic z nazwami gatunkowymi roślin, ich pochodzeniem oraz krótkim opisem, wytyczenie alejek o długości 95m, przeprowadzenie 2 godzin warsztatów dla rodziców i mieszkańców osiedla oraz 24 godzin lekcyjnych w arboretum. W chwili obecnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika trwają prace nad certyfikatem i audytem energetycznym budynku szkolnego, który posłuży do przeprowadzenia termomodernizacji budynku. W kolejnych latach szkoła będzie pracować nad uzyskaniem tytułu krajowego Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz międzynarodowego wyróżnienia „Zielonej Flagi”. Partnerami Projektu są: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Nadleśnictwo Olkusz, Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu, Rada Osiedla Śródmieście Rada Rodziców oraz Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, Szkolne Koło LOP, Ogród Botaniczny w Krakowie. Uroczysta inauguracja realizacji projektu rozpoczęła się 18 września 2009r. z okazji akcji „Sprzątania świata”. Odbył się  apel z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, uczniów i rodziców. Uczniowie przygotowali dla wszystkich przedstawienie o tym, jak należy zachowywać się w lesie. Następnie uczniowie wzięli udział w sprzątaniu terenu przyległego do szkoły i terenu byłego Ośrodka Harcerskiego.

2. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Krakowie

29 września grupa 45 uczniów naszej szkoły wyruszyła do Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Wycieczka była nagrodą dla tych, którzy aktywnie zbierali surowce wtórne w ubiegłym roku szkolnym. Pod okiem  przewodników odbyliśmy wędrówkę po wyznaczonych ścieżkach ogrodu dendrologicznego. Poznawaliśmy drzewa, które posadzimy w szkolnym arboretum. W zachwyt wpadliśmy widząc okazałe wieloletnie drzewa sekwoi i dębów. Niezapomniana była wędrówka wśród roślin egzotycznych rosnących w szklarniach. Wszyscy zapamiętali rośliny owadożerne, piękne okazy kaktusów i wrażliwą mimozę. Mieliśmy możliwość nacieszyć oczy pięknem przyrody i posłuchać ciekawostek z życia roślin

3. Sadzenie roślin

Jesienny dzień. Popołudniowa pora. Uczestnicy zajęć ekologicznych z klasy II a, V a oraz VI b przystąpili do pierwszych nasadzeń roślin. Najpierw wszyscy zapoznali się z planem zagospodarowania ogrodu. Następnie odmierzano odległości między roślinami, a wszystko po to, aby w przyszłości mogły dobrze rosnąć. Wykopano dołki, wsypano żyzną glebę i postawiono rośliny. Następnie zasypano i ubito ziemię wokół. Później tylko podlanie roślin i wszystko gotowe. Była to wspaniała lekcja nauki sadzenia roślin w naszym arboretum. Ciąg dalszy sadzenia wiosną. Czekamy z utęsknieniem.

4. Zajęcia ekologiczne

W ramach projektu uczniowie  uczestniczą w dodatkowych zajęciach, w czasie których zdobywają  informacje o lesie i organizmach w nim żyjących. Zajęcia ekologiczne są prowadzone w dwóch grupach wiekowych czyli dla klas I – III i klas IV –VI.  W  zajęciach uczestniczy 50 uczniów. Celem zajęć jest kształcenie właściwych postaw proekologicznych w środowisku szkolnym, domowym i lokalnym, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku oraz ich wartościowanie, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i piękno przyrody. Zastosowanie różnorodnych metod aktywnych pozwala nie tylko pogłębić wiedzę uczniów, ale również skłonić do podejmowania decyzji i działań na rzecz środowiska naturalnego. Na zajęciach stworzono Kodeks Młodego Ekologa. W ramach zajęć odbyły się 1 października 2009r. warsztaty terenowe na piaskowni w Bukownie przeprowadzone przez pracownika Miasteczka Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku. Wycieczka do lasu w Żuradzie jesienią – 20 listopada 2009r,  gdzie pracownik nadleśnictwa opowiadał na czym polega praca leśnika.

5. Konkurs Przyrodniczy Las i jego mieszkańcy

Las i jego mieszkańcy to temat konkursu przyrodniczego, który odbył się w naszej szkole 23 lutego 2010r. w ramach realizowanego projektu „Szkolne arboretum na olkuskim szlaku przystanią dla wszystkich”. Celem konkursu było zachęcanie do poszerzania wiedzy o środowisku przyrodniczym, kształtowanie umiejętności rozpoznawania organizmów żywych występujących w lesie, rozwijanie nawyku obcowania z przyrodą, utrwalanie właściwych zachowań w środowisku naturalnym, kształtowanie postawy współpracy i zaangażowania. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach : dla klas I – III i  IV – VI. Każdą klasę reprezentowała  co najmniej jedna drużyna składająca się z trzech osób. Podczas konkursu pracował  cały zespół, a odpowiedzi udzielał jego kapitan. Zadania konkursowe polegały na: udzieleniu odpowiedzi na pytanie, nazwaniu wybranych organizmów, uzupełnieniu zdań, itp. Podczas konkursu pracowała komisja konkursowa w skład której wchodził przedstawiciel Nadleśnictwa Olkusz – Pan Ryszard Malik, Pani wicedyrektor szkoły Jadwiga Sawicka – Pragnący oraz nauczyciel przyrody. Komisja na bieżąco oceniała zmagania drużyn i wyłoniła laureatów. Nagrody zostaną wręczone w dniu zakończenia projektu. Konkurs przygotowały: pani Agnieszka Łaskawiec i Joanna Kocjan.

6. Las zimą

Długo oczekiwana wycieczka do lasu zimą została zrealizowana. 12 marca, gdy zima kalendarzowa zbliżała się ku końcowi, a śniegiem porządnie sypnęło, wyruszyliśmy w leśną dal. Najpierw przejazd autobusem do Żurady, gdzie przy leśniczówce spotkaliśmy pana leśniczego Mateusza Łapaja i Sławomira Piątka. Pod ich opieką odbyła się lekcja przyrody w terenie. Uczyliśmy się rozpoznawać drzewa, podziwialiśmy piękno leśnego krajobrazu, dostrzegliśmy tropy leśnych mieszkańców. Przy paśniku złożyliśmy karmę dla zwierząt. Mieliśmy możliwość zaobserwowania i porównania zmian w lesie jesienią i zimą. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Ciekawostką były borówki brusznice z owocami wyglądające spod śniegu. W wycieczce brali udział uczniowie klas II- VI, uczestnicy dodatkowych zajęć z edukacji ekologicznej. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowe gadżety z Nadleśnictwa Olkusz. Długo będziemy wspominać wspaniałe spotkanie z leśną naturą.

7. Wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Pazurek”

19 kwietnia 2010r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu już po raz kolejny poznawali środowisko leśne. Tym razem wspaniałą lekcją przyrody odbyli w Rezerwacie Przyrody na Pazurku. Wszystko to za sprawą realizowanego w tej szkole Projektu „Szkolne arboretum na olkuskim szlaku przystanią dla wszystkich”, który jest realizowany przy wsparciu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i lokalnych Partnerów. Obcowanie z przyrodą uważa się za najlepszą drogę do zdobywania wiedzy oraz główne źródło wyobrażeń o niej. Spotkania na łonie natury uczą dokładnej i usystematyzowanej obserwacji, odkrywania zależności w świecie przyrody, rozumienia zjawisk, kształtowania przyjaznych postaw wobec natury. Pod fachowym przewodnictwem pracownika Nadleśnictwa Olkusz uczniowie rozpoznawali wiele gatunków roślin runa leśnego, które tylko można spotkać wczesną wiosną. Obserwowali i podziwiali piękno olkuskiej ziemi. Z wycieczki wrócili napełnieni energią płynącą z przyrody i pełni zapału do dalszych działań ekologicznych szkole i w swoim środowisku.

8. Wiosenne sadzenie

Wiosna w pełni. Prace w szkolnym arboretum ruszyły pełną parą. Jest to obecnie czas nasadzeń w ogrodzie dendrologicznym, który powstaje w Olkuszu przy Szkole Podstawowej Nr 1 na obszarze 27 a, dzięki Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Do pracy z wielkim zaangażowaniem przystąpili uczniowie, którzy podczas zajęć lekcyjnych i poza nimi dokonują nasadzeń wielu drzew, krzewów i bylin. Rodzice włączyli się do współpracy ze szkołą i wykonują cięższe prace ziemne. Ustawiono już ławki i zawieszono budki lęgowe dla ptaków. Wśród roślin już posadzonych jest: buk, klon, miłorząb, jaśminowiec, kosodrzewina, cis, daglezja, irga i wiele innych. Jednak Punktem kulminacyjnym będzie uroczyste sadzenie drzew poświęconych przez Papieża Benedykta XVI.

9.  Podsumowanie projektu „Szkolne arboretum na olkuskim szlaku przystanią dla wszystkich” i otwarcie ogrodu dendrologicznego

27 kwietnia 2010r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Szkolne arboretum na olkuskim szlaku przystanią dla wszystkich zrealizowanym w ramach Programu Dotacyjnego „Szkoły dla Ekorozwoju 2009” i finansowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych Partnerów projektu: UMiG w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Nadleśnictwo Olkusz, Rada Osiedla Śródmieście, Rada Rodziców oraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Pani Dyrektor podsumowała całoroczne działania, które odbyły się w ramach projektu. Laureatom konkursów wręczyła nagrody. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną, bogatą w treści ekologiczne. Następnie Pan Romuald Jurzykowski z Nadleśnictwa Olkusz przekazał na ręce Pani Dyrektor trzy sadzonki wyhodowane z nasion, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie Pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006r. podczas mszy świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie. W certyfikatach do sadzonek czytamy:

„Niech te drzewka będą żywym świadectwem
pontyfikatu obecnego Papieża Benedykta XVI
oraz niech staną się drzewami pamięci i refleksji
nad ziemską wędrówką Jego poprzednika
Papieża – Polaka Jana Pawła II”

Podniosłą chwilą było uroczyste sadzenie drzewek i odsłonięcie pamiątkowej tablicy.