Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Historia – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Historia

Kalendarium

1924 r. wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę

1926 r. inauguracja pierwszego roku szkolnego

1935 r. ufundowanie pierwszego sztandaru

1936 r. nadanie szkole  imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

1940 r. zajęcie placówki przez okupanta na cele gospodarcze lub  militarne

1941 r. utworzenie  szkoły dla dzieci rodowitych Niemców – Hitlerjugend

1944 r. przekazanie budynku na szpital polowy dla żołnierzy

1945 r. wznowienie działalności szkoły jako 7- klasowej

1952 r. wprowadzenie klas koedukacyjnych

1961 r. początek 8- klasowej szkoły podstawowej

1966r. przyłączenie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu

1973 r. nadanie szkole /od 1945 r. bezimiennej/ imienia Mikołaja Kopernika

1977r. połączenie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze Szkołą Podstawową  Nr 2

1999 r. 6- klasowa szkoła podstawowa

Karty naszych dziejów…