Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

MISJA I WIZJA SZKOŁY – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Naczelną wartością naszej szkoły jest ROZWÓJ.
Wartościami instrumentalnymi są:

JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, EMPATIA, WSPÓŁPRACA

Misją szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jago potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych.

Wizja – nasza szkoła jest placówką, która stawia sobie jako nadrzędny cel wszechstronny rozwój ucznia. W dążeniu do realizacji tego celu kieruje się następującymi wartościami: Jakość, Bezpieczeństwo, Empatia i Współpraca. W tym celu:

-  Zapewniamy naszym podopiecznym warunki do uzyskiwania wysokich efektów kształcenia niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższych etapach edukacyjnych oraz odnajdywania swego miejsca w życiu społeczno-zawodowym.

-    Tworzymy bezpieczne warunki nauki i pracy.

-    Budujemy klimat wzajemnego szacunku oraz zrozumienia dla indywidualności każdego dziecka.

-  Zapewniamy warunki do kreowania postawy twórczej, podejmowania i inicjowania aktywności we współpracy i w zrozumieniu z pozostałymi członkami społeczności szkolnej.

Absolwent naszej szkoły:

-         Jest dobrze przygotowany do dalszego etapu kształcenia i życia w społeczeństwie obywatelskim;

-         Pozyskaną wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce;

-         Jest osobą twórczą i kreatywną;

-         Ma poczucie własnej godności i wartości;

-         Jest otwarty na innych i rozumie ich;

-         Potrafi efektywnie współpracować w zespole;

-         Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;

-         Wsłuchuje się w to, co mówi drugi człowiek. Potrafi rozumieć jego wewnętrzny świat, którym się z nami dzieli.

Odpowiedz