• Działania prewencyjne - jodek potasu

    • DZIAŁANIA PREWENCYJNE W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI TABLETEK Z JODKIEM POTASU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

     Szanowni Państwo,

     Gmina Olkusz przygotowała plan dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia  skażeniem radiacyjnym. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w  Olkuszu jest jednym z wyznaczonych punktów dystrybucji tabletek jodku potasu.

     Podejmowane działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i  stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

     Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A  dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

     Szanowni Rodzice, opiekunowie,

     zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia w razie wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica, opiekuna, lub osoby wykonującej zawód medyczny, w  związku z czym nauczyciele nie będą podawać ani wydawać uczniom tabletek z jodkiem potasu. O podaniu dziecku preparatu decyduje wyłącznie rodzic/opiekun.

     Sposób dystrybucji:

     • Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do ukończenia 60 roku życia.
     • Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są wyłącznie osoby pełnoletnie.
     • Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.)
     • Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wymagało przekazywania danych osobowych osób odbierających.
     • Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

     Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami

     Zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu - informacja dla Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz  

     Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna 

     Ulotka - informacja dla użytkownika 

     Ulotka - jodek potasu