• Ważne dla ósmoklasisty

    • DLA ÓSMOKLASISTY

    • INFORMACJA

     W dniach egzaminu ósmoklasisty uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30

     Do sali mogą wnieść długopis lub pióro z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych). W przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

     EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     O egzaminie ósmoklasisty

     Harmonogram, komunikaty i informacje

     REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

     Nabór Szkoły ponadpodstawowe