• Projekty

     • „Sustainability: Learn, change, live - One future for all”,

      czyli „Zrównoważony rozwój: ucz się, zmieniaj, żyj - jedna przyszłość dla wszystkich”

      Pierwszego grudnia 2020 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację następnego projektu programu Erasmus+ pt. „Sustainability: Learn, change, live - One future for all”, czyli „Zrównoważony rozwój: ucz się, zmieniaj, żyj - jedna przyszłość dla wszystkich”. Tym razem naszymi partnerami są szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Grecji oraz Włoch, która jest koordynatorem projektu. Wspólne zainteresowanie tym zagadnieniem wpłynęło na wybór tematu projektu.

      Pomimo pandemii realizacja projektu już ruszyła pełną parą. Działania obejmują rozpowszechnienie projektu wśród lokalnej społeczności, tworzenie kącika projektu w szkole oraz logo projektu. W działaniach lokalnych biorą udział uczniowie ze wszystkich klas naszej szkoły, zaś w działaniach międzynarodowych uczniowie, którzy wykażą się największym zaangażowaniem w działaniach projektowych. W trakcie jego realizacji będzie wykorzystywana technologia informacyjno-komunikacyjna oraz zostaną podwyższone kompetencje kluczowe (przyrodnicze, obywatelskie, językowe, społeczne, matematyczne, przedsiębiorcze).

      Głównym celem projektu jest uświadomienie uczniom jak ważny i cenny jest zrównoważony rozwój i jaki wpływ ma on dla przyszłych pokoleń naszej planety. Jest to temat, który nurtuje szkoły partnerskie od dawna i wymaga od naszej społeczności podjęcia konkretnych i pilnych działań w celu ratowania naszego świata. Będziemy również zastanawiać się jak zmniejszyć nadmierną konsumpcję oraz ograniczyć marnowanie żywności w Europie i na świecie. Będziemy poznawać nasze lokalne kultury oraz kopiować dobre praktyki związane z tematem projektu.

      Uczestnicy projektu będą poszukiwać nowatorskich niestandardowych rozwiązań w celu ograniczenia emisji spalin oraz, co za tym idzie, zwalczania ocieplenia klimatu. Metody, które będą stosowane w trakcie realizacji projektu to: burza mózgów, panele dyskusyjne, wykłady, prezentacje oraz krytyczne i kreatywne myślenie. Podczas prac projektowych uczniowie poznają różnice oraz podobieństwa między krajami rozbudzając swoją ciekawość, a podczas zagranicznych podróży będą mieli okazję rozszerzać swoje horyzonty. Pomoże im to nauczyć się okazywać szacunek w stosunku do innych narodów, a tym samym zaakceptować różnice kulturowe odkrywając, że siła Europy tkwi w różnorodności.