• Nauczyciele

   • Dyrektor szkoły

   Ewa Skubis 

   • Wicedyrektor szkoły

   Jadwiga Sawicka - Pragnący

   • Psycholog szkolny

   Anna Turlej - Tkacz

   • Pedagog szkolny

   Anna Kutermach

   • Pedagog specjalny

   Marta Gibska

   • Język polski

   Ewa Skołucka

   Małgorzata Pluta

   Łukasz Jarosz

   Agnieszka Kocjan - Hickiewicz

   • Język niemiecki

   Katarzyna Stanisławska

   • Język angielski

   Sandra Dąbek

   Justyna Lara

   Wiktoria Wojciechowska - Kiczyńska

   • Matematyka

   Dorota Łazarczyk

   Agnieszka Rogóz - Adamek

   • Informatyka

   Jadwiga Sawicka - Pragnący

   • Przyroda

   Agnieszka Łaskawiec

   Katarzyna Paszyńska

   • Biologia

   Agnieszka Łaskawiec

   • Chemia

   Agnieszka Łaskawiec

   • Geografia

   Katarzyna Paszyńska

   • Fizyka

   Dorota Łazarczyk

   • Historia

   Justyna Brzezińska

   • Muzyka

   Dorota Stachowicz - Mączka

   • Plastyka/Biblioteka

   Małgorzata Wróbel

   • Technika

   Dorota Stachowicz - Mączka

   • Wiedza o społeczeństwie

   Katarzyna Paszyńska

   • ​​​​​​​​​​​​​​Edukacja dla bezpieczeństwa

   Marek Krzykawski

   • Religia

   ​​​​​​​Teresa Gęgotek

   Krystyna Pokwiczał

   • ​​​​​​​Wychowawcy świetlicy

   Dorota Stachowicz - Mączka

   Wiktoria Wojciechowska - Kiczyńska

   Ewelina Kluczyńska - Dudek

   Karolina Wójcik

   Ewa Nycz

   • Wychowanie fizyczne

   Elżbieta Kajda - Piegzik

   Beata Wadas

   • Logopeda

   Ewa Skołucka

   Małgorzata Pluta

   • ​​​​​​​​​​​​​​Edukacja wczesnoszkolna

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Joanna Kocjan

   Danuta Kędziersk - Juzaszek

   Jolanta Banyś

   Renata Nieć

   Iwona Kulawik

   Karolina Wójcik

   Jadwiga Stasiak

   • Wychowanie do życia w rodzinie

   ​​​​​​​Jadwiga Stasiak

   ​​​​​​​Justyna Lara

   • Nauczyciele organizujący proces kształcenia

   Ewelina Liwocha - Barczyk

   Marta Gibska

   ​​​​​​​Olga Grzanka

   Karolina Wójcik