• Aktualności

      • II edycja projektu RKO

      • Rusza rekrutacja do II edycji projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”

       W naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 zorganizowane zostaną zajęcia z następujących przedmiotów:

       1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas 1 –  3:

       • J. polski
       • Matematyka
       • J. angielski

       2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas 4 – 8:

       • J. polski
       • Matematyka
       • J. angielski
       • J. niemiecki

       3. Zajęcia logopedyczne

       4. Terapia pedagogiczna

       5. Zajęcia uczę się uczyć

       6. Zajęcia – umiejętność radzenia sobie ze stresem Mindfulness ćwiczymy uważność dla  klas 1 – 8

       7. Trening umiejętności społecznych

       8. Instrumental enrichment (program rozwijający struktury inteligencji)

       9. Zajęcia rozwijające dla uczniów klas 1 – 3:

       • Zajęcia rozwijające logiczne myślenie
       • Zajęcia szachowe
       • Programowanie z DASH
       • Koło matematyczne z elementami programowania

       10. Zajęcia rozwijające dla uczniów klas 4 – 8:

       • Matematyka w szkole i w życiu - klasa 4-8
       • J. niemiecki dla klas 7-8
       • J. angielski
       • Mistrzowie programowania.

       Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowych 1 - godzinnych zajęć dodatkowych z nauczycielami/pedagogami z naszej szkoły. 

       Uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są uczniowie i nauczyciele Naszej szkoły, którzy spełniają warunki udziału w projekcie określone w Regulaminie projektu.

       Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sekretariacie naszej szkoły w terminie do 20.09.2021 r. w godzinach pracy sekretariatu. O zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decydować będzie liczba przyznanych punktów, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie projektu.

       Na komplet dokumentów rekrutacyjnych dla ucznia składają się:

       • Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie (Załącznik 1a)
       • Deklaracja – oświadczenie o uczestnictwie w Projekcie (Załącznik 2)

       Regulamin_projektu.pdf

       Zalącznik_1a.pdf

       Zalącznik_1b.pdf

       Zalącznik_2.pdf

      • NOWY ROK SZKOLNY

      • Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

       Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które z powodów bezpieczeństwa ograniczy się do spotkań zespołów klasowych z wychowawcami klas według harmonogramu umieszczonego pod poniższymi informacjami.

       Prosimy, aby Uczniowie (bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych) przybyli do Szkoły w wyznaczonych godzinach w założonych maseczkach zasłaniających usta i nos (nie gromadzili się wcześniej przed budynkiem Szkoły), stosowali się do obowiązujących procedur na terenie budynku szkolnego – przy wejściu zdezynfekowali dłonie, zachowywali konieczny dystans, udawali się bezpośrednio do przydzielonej sali lekcyjnej, stosowali się do wskazań nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

       Organizacja pracy Szkoły i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w nowym roku szkolnym zostaną omówione z Uczniami, a w przypadku najmłodszych również z ich rodzicami / opiekunami obecnymi w trakcie pierwszego spotkania z Wychowawcą i Dyrektorem Szkoły (na teren Szkoły może wejść jeden rodzic / opiekun jednego dziecka).

       Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii Covid-19

       Zapraszamy!

       Ewa Skubis

       Dyrektor Szkoły

       Od 2 września 2021 r. uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły w następującym porządku:

       1a; 1b - wejście główne

       2a; 2b; 2c - wejście od placu zabaw

       3a; 3b - wejście od placu zabaw

       4a; 4b; 5a; 5b; 6a - wejście od placu zabaw

       7a; 7b; 8a; 8b; 8c - wejście główne

      • KOMUNIKAT

      • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. 

       Klasy II-VIII spotykają się z wychowawcami w salach.

       Klasy I spotkanie na sali gimnastycznej.

       Porządek rozpoczęcia roku szkolnego:

       Wejście do sali gimnastycznej od strony boiska szkolnego:

       1a - SG godz. 10.00

       1b - SG godz. 11.00

       Wejście główne:

       2a - s. 6 godz. 9.30

       2b - s. 7 godz. 9.30

       2c - s. 5 godz. 9.30

       Wejście od strony placu zabaw:

       3a - s. 16 godz. 10.30

       3b - s. 14 godz. 10.30

       4a - s. 11 godz. 9.00

       4b - s. 12 godz. 9.00

       5a - s. 14 godz. 9.00

       5b - s. 13 godz. 9.00

       Wejście główne:

       6a - s. 12 godz. 10.30

       7a - s. 15 godz. 10.30

       7b - s. 10 godz. 10.30

       8a - s. 10 godz. 9.00

       8b - s. 16 godz. 9.00

       8c - s. 15 godz. 9.00

       W tym dniu uczniowie nie schodzą do szatni, ubrania wierzchnie zabierają do sal, nie zmieniają obuwia.

      • OGŁOSZENIE

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 

       ogłasza nabór na stanowisko pracy:

       Animator sportowo-rekreacyjny na kompleksie sportowo-rekreacyjnym

       przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu powstałym w ramach

       GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OLKUSZA NA LATA 2016-2026

       Ogloszenie.pdf

      • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      • 25 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. O godz. 9.00 rozdali świadectwa swoim wychowankom nauczyciele klas I-III. Następnie o godz. 10.00 pożegnali się ze swoimi uczniami, wręczając im świadectwa, nauczyciele klas IV-VII. Szczególnie uroczyście, a zarazem ciepło pożegnaliśmy absolwentów naszej szkoły. O godzinie 11.00, uczniowie klas VIII spotkali się z Dyrekcją, wszystkimi nauczycielami oraz przedstawicielami klas VII. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Dyrektor. „Najważniejsze to być lepszym od siebie samego z dnia wczorajszego” – to myśl, którą zakończyła przemówienie. Następnie podziękowała nauczycielom za pracę oraz pożegnała Małgorzatę Borgosz, która zakończyła pracę w Radzie Rodziców. Wychowawcy klas wręczyli swoim wychowankom Listy Pochwalne za uzyskanie wysokich ocen w nauce i przykładną postawę. Krótkie pożegnanie przygotowali uczniowie klas VII. Był wiersz, piosenka oraz drobne upominki. Wspólnie obejrzeliśmy prezentację „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Różnorodne zdjęcia rozbawiły wszystkich i wzruszyły. „Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”.

      • Mobilność wirtualna programu Erasmus+ w ramach projektu „..And health for all”

      • W dniach 31.05.2021 r. do 04.06.2021 r. siedmiu uczniów z naszej szkoły oraz trzech nauczycieli brało udział w wymianie wirtualnej ze szkołami z Estonii, Szwecji, Niemiec, Włoch oraz Grecji. To właśnie szkoła grecka była gospodarzem ostatniej już wymiany uczniowskiej w ramach programu Erasmus+ „.. And health for all”. Z powodu pandemii Covid-19 i braku możliwości goszczenia w greckiej szkole wszystkie działania odbywały się za pomocą internetu.

       Podczas tej wymiany uczestnicy poznali bliżej szkołę partnerską z Grecji oraz ich narodowe piosenki, tańce, potrawy oraz prace na co dzień. Mogli również zobaczyć  jak wyglądają lekcje wychowania fizycznego w greckiej szkole. W drugim dniu uczniowie brali udział w warsztatach, podczas których przygotowywali zdrowe przekąski, nauczyli się greckich tańców oraz przeprowadzili proste eksperymenty. Wszyscy świetnie się bawili tańcząc w rytmie greckich tradycyjnych piosenek.

       Po wirtualnej wycieczce po Akropolu uczestnicy dowiedzieli się jak wyglądała starożytna olimpiada, muzyka i instrumenty. Następnie uczniowie z sukcesem przetestowali swoją wiedzę w wirtualnym quizie oraz udowodnili, że najskuteczniejszą metodą nauki jest gra i zabawa. Co ważne, nikt nie przegrał, wszyscy byli wygranymi.

       Ostatni dzień był dniem podsumowań i ewaluacji. Każda ze szkół opowiedziała czego nauczyła się podczas projektu, co było źle zrobione i wymaga poprawy, a które działania były dobrze przeprowadzone i należy je kontynuować. Szkoła grecka zaprezentowała jeden z produktów końcowych, czyli książkę kucharską z narodowymi zdrowymi przepisami. Książka ta jest dostępna na stronach projektu, zachęcamy do czytania i gotowania zdrowych potraw!

       https://healthy-life-erasmus.blogspot.com/

       Dzięki udziałowi w projekcie cała społeczność szkolna pogłębiła swoją wiedzę na temat zdrowego trybu życia. Uczniowie mieli wspaniałą okazję zrozumieć jak ważna jest nauka języków obcych i poćwiczyć porozumiewanie się w języku angielskim. Wielką wartością jest to, że wszyscy uczestnicy zrozumieli, iż mimo różnic między krajami jesteśmy podobni i tworzymy jedną wielką społeczność europejską.

       Opiekunami tych innowacyjnych zajęć byli: panie Justyna Lara i Sandra Dąbek oraz koordynator projektu - pan Edwin Caraballo-Cortes.

      • Piątka dla Natury

      • Klasa I c znalazła się w gronie 20 nagrodzonych prac w konkursie edukacyjnym „Velvet. Piątka dla Natury” w kategorii Ekowyzwanie. Uczniowie wykonując swoje pracy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, starannością i kreatywnością. Konkurs był impulsem do aktywnego i kreatywnego promowania postaw proekologicznych. Pielęgnujemy nawyki zgodnie z hasłem „Działamy dziś, z myślą o jutrze!”

       Zapraszamy do obejrzenia galerii prac

      • POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ

      • Szanowni Rodzice i Uczniowie,

       od 31 maja 2021r. (poniedziałek) nareszcie wszystkie klasy od I – VIII wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Tym samym od poniedziałku obowiązywać będzie plan lekcji w godzinach poprzedzających zdalną naukę. 

       Przypominam, iż wszystkie zajęcia organizowane na terenie szkoły będą prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W związku z powyższym:

       1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję koronawirusem Covid oraz, gdy domownicy nie przebywają w izolacji, kwarantannie.
       2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję.
       3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.

       Zadbajmy wszyscy o to, aby w naszej szkole było bezpiecznie.

       Ewa Skubis

       dyrektor szkoły

      • IV POWIATOWY MARATON JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      • Sukces Uczennic naszej szkoły w IV Powiatowym Maratonie Języka Angielskiego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosty Powiatu Olkuskiego. Podczas tegorocznej edycji maratonu i wśród laureatów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Zuzanna Dudzikowska z klasy 8b, która zajęła 2 miejsce w części językowej oraz Maja Mączka z klasy 7a laureatka 1 miejsca w części plastycznej i 3 miejsca w części muzycznej. Gratulujemy serdecznie i życzymy wielu sukcesów w przyszłości!

      • Organizacja wchodzenia i wychodzenia ze szkoły

      • Szanowni Państwo,

       od 17 maja 2021 r. uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły w następującym porządku:

       1a; 1b; 1c - wejście główne

       2a; 2b; 3a; 3b - wejście od placu zabaw

       4a; 4b; 5a; 6a; 6b - wejście od placu zabaw

       7a; 7b; 7c; 8a; 8b - wejście główne

       Uczniowie klas 1-3 nie schodzą do szatni, ubrania wierzchnie zabierają do sal, nie zmieniają obuwia.

      • OGŁASZAMY TYDZIEŃ ULGI

      • Drodzy uczniowie!

       Nasza szkoła przystąpiła  do akcji „Tydzień ulgi” zorganizowanej przez Instytut Psychologii UJ. Zależy nam, aby długo oczekiwany powrót do szkoły był czasem radości pozbawionym niepewności i stresu naszych uczniów, dlatego postanowiliśmy, że  nie będziemy Was rozliczać z notatek, sprawdzać zeszytów, przeprowadzać sprawdzianów, kartkówek, odpytywania i zadawania prac domowych.

       W pierwszych dniach Waszego pobytu w szkole skupimy się na odbudowywaniu relacji, integrowaniu się, przełamywaniu lęku i stresu związanego z powrotem do nauki stacjonarnej. Pragniemy udzielić Wam potrzebnego wsparcia, żebyście łagodnie i stopniowo wdrożyli się na nowo do szkolnych obowiązków. Jesteśmy świadomi, że będzie to wymagało od całej szkolnej społeczności dużo wzajemnego zrozumienia, życzliwości i cierpliwości.

       Ideę kampanii można ująć w symbolicznym równaniu:

       MNIEJSZY STRES + WIĘKSZA SWOBODA = WIELKA ULGA

       Taki tydzień jest bardzo potrzebny. W końcu wszyscy zasługujemy na tydzień ulgi!

       Więcej informacji pod linkiem: https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi

       Ze szczegółami nauki hybrydowej i stacjonarnej zapoznają Was wychowawcy

       Do zobaczenia wkrótce

       Dyrekcja i Nauczyciele

      • PROJEKT

      • Projekt "NeuroSmog - czyli jak smog wpływa na rozwój mózgu naszych dzieci"

       Miło nam poinformować, że nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu naukowo-badawczego „NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń na rozwijający się mózg”.

       Projekt NeuroSmog jest finansowany z grantu przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), jest on unikatowym na skalę nie tylko Polski, ale i Europy, przedsięwzięciem podejmowanym przez specjalistów z obszaru psychologii, epidemiologii, neurobiologii i inżynierii środowiska. Realizują go naukowcy i praktycy z Instytutu Psychologii i Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt ten jest finansowany z grantu przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

       Celem projektu jest określenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwijający się mózg u dzieci w wieku szkolnym. Ze względu na niewielką ilość danych związanych z tym problemem badanie to jest unikalne w skali globalnej.

       Udział dzieci z różnych części Polski południowej w projekcie jest niepowtarzalną okazją przejścia kompleksowych badań psychologicznych, ukierunkowanych na określenie obszarów, które warto rozwijać i wzmacniać u dzieci. Uzyskana opinia psychologiczna pozwoli planować dalszą ścieżkę edukacyjną w efektywny sposób. W projekcie planowane są także badania sprawdzające powiązania między uwagą i pamięcią a zanieczyszczeniem powietrza. W całej Polsce południowej zostanie przebadanych ok. 800 dzieci.

       Razem możemy sprawić, aby przyszłość naszych dzieci była lepsza!

       Strona projektu: https://neurosmog.psychologia.uj.edu.pl

       Strona Fundacji Nauki Polskiej: https://www.fnp.org.pl/jak-smog-wplywa-na-mozgi-dzieci/?fbclid=IwAR2Jm3R59R6SaJvlr6flC5zxjNQAbbm5ZzxpeV9CHEv76mIrxpkXXzJSTy0

       Informacja o badaniu na stronie Puls Medycyny: https://pulsmedycyny.pl/polscy-naukowcy-sprawdza-jak-smog-wplywa-na-dzieciecy-mozg-972981

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Państwo,

       Dyrektor PSM I st. im. W. Kilara w Olkuszu serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną.

       Na stronie internetowej szkoły znajdują się informacje dotyczące zapisów na rok szkolny 2021/2022.

       http://psmolkusz.pl/rekrutacja/

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Państwo,

       4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Obowiązujący plan zajęć na najbliższe dwa tygodnie zamieszczony jest w dzienniku elektronicznym.

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Rodzice,

       w związku z zapowiedzią Ministra Zdrowia o powrocie do nauki stacjonarnej klas 1-3 z naszego województwa od 26 kwietnia 2021 r. w tzw. "systemie hybrydowym", czekamy na stosowne rozporządzenia w tej sprawie. 

       Prosimy o cierpliwość, w chwili ukazania się stosownych aktów prawnych, niezwłocznie poinformuję Państwa o organizacji pracy poprzez dziennik elektroniczny.

       Ewa Skubis

       dyrektor szkoły