• Aktualności

      • ZAPRASZAMY DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      • Co nas wyróżnia?

       „Jedynka” to najstarsza szkoła w Olkuszu. Naszym niewątpliwym atutem jest to, że placówka znajduje się w centrum miasta. Budynek otoczony jest pięknym ogrodem. Mamy nowoczesne wielofunkcyjne boisko, siłownię zewnętrzną oraz bezpieczny plac zabaw. Uczymy się w kolorowych salach lekcyjnych wyposażonych w monitory dotykowe, tablice interaktywne oraz projektory. Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową oraz dziennik elektroniczny. Lekcje wychowania fizycznego na wszystkich poziomach odbywają się na sali gimnastycznej. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, biblioteki oraz stołówki.

       Co jest dla nas ważne?

       1. W naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich; pielęgnujmy tradycje narodowe i regionalne.
       2. Propagujemy zachowania proekologiczne i prozdrowotne. Uczniowie uczestniczą w wielu programach profilaktycznych.
       3. Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Jesteśmy liderem projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
       4. Mamy prężnie działający wolontariat. Odwiedzamy domy dziecka, domy pomocy społecznej, schroniska dla zwierząt; uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych.
       5. Uczniowie są dla nas najważniejsi. Dbamy o ich bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.
       6. Zapewniamy zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie, rozwijanie talentów oraz zainteresowań.

       Co oferujemy?

       1. Naukę języka angielskiego i niemieckiego w nowocześnie wyposażonej pracowni językowej.
       2. Naukę biologii, fizyki i chemii w nowoczesnej pracowni wyposażonej w dygestorium.
       3. Naukę historii i geografii w sali zaaranżowanej na wzór sal lekcyjnych szkół Montessori, gdzie zamiast tradycyjnych ławek uczniowie mają do dyspozycji wygodne pufy.
       4. Zajęcia kształtujące kreatywność.
       5. Naukę pływania w klasie IV. 
       6. Czwartą godzinę wychowania fizycznego zgodną z zainteresowaniami uczniów.
       7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne.
       8. Opiekę pedagoga i psychologa.
       9. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina, galerii sztuki.
       10. Wyjścia do Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
       11. Udział w wielu projektach, m.in. projekt „Rozój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” oraz trzy projekty ERASMUS+ „… and Health for all!”; „HERITAGE ICEBERG: past, present and future”; „Sustainability: Learn, change, live - One future for all”.

       Co zapewniamy?

       1. Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
       2. Rzetelne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz kolejnego etapu edukacji potwierdzone wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych.
       3. Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów w projekcie „Rozwój kształcenia ogólnego”.
       4. Bezpieczeństwo w szkole - monitoring.
       5. Stały dostęp do wody pitnej.
       6. Automat z produktami żywnościowymi.
       7. Szafki na podręczniki.
       8. Miłą atmosferę.
      • Erasmus+

      • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu realizuje obecnie dwa kolejne, wysoko ocenione projekty, w ramach programu Erasmus+ „Zrównoważony rozwój: ucz się, zmieniaj, żyj - jedna przyszłość dla wszystkich” oraz „Dziedzictwo kulturowe jako góra lodowa”. Tym razem naszymi partnerami są szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Grecji, Malty, Bułgarii, Szwecji oraz Włoch. Wspólne zainteresowanie wymienionymi zagadnieniami wpłynęło na wybór tematów tych ważnych projektów.

       Pomimo pandemii, realizacja projektów już ruszyła pełną parą. Działania obejmują rozpowszechnianie projektów wśród lokalnej społeczności, tworzenie kącika projektów w szkole oraz ich logo. W działaniach lokalnych biorą udział uczniowie ze wszystkich klas, zaś w działaniach międzynarodowych uczniowie, którzy wykażą się największym zaangażowaniem w działaniach projektowych w swoich szkołach. Uczniowie, pracując nad projektami, będą wykorzystywali technologię informacyjno-komunikacyjną oraz zwiększą swoje kompetencje kluczowe m.in. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje społeczne i obywatelskie.

       Celem projektów jest uświadomienie uczniom, jak ważny i cenny jest zrównoważony rozwój i jaki wpływ ma on na przyszłe pokolenia naszej planety (I projekt) oraz uzmysłowienie im, jak ważne i cenne jest dziedzictwo kultury europejskiej (II projekt). Są to tematy, które nurtują nasze szkoły od dawna i wymagają od naszej społeczności podjęcia konkretnych i pilnych działań. Będziemy również zastanawiać się, jak zmniejszyć nadmierną konsumpcję oraz ograniczyć marnowanie żywności w Europie. Poznamy nasze lokalne kultury oraz przeniesiemy dobre praktyki związane z tematami projektów.

       Uczestnicy projektów będą poszukiwać nowatorskich i niestandardowych metod w celu rozwiązania problemów wymienionych w projektach.  Metody, które będą stosowane w trakcie realizacji projektów to: burza mózgów, panel dyskusyjny, wykład, prezentacja oraz krytyczne i kreatywne myślenie. Podczas prac projektowych uczniowie poznają różnice oraz podobieństwa między krajami, rozbudzając swoją ciekawość, a podczas zagranicznych podróży będą mieli okazję rozszerzać swoje horyzonty. Pomoże im to nauczyć się okazywać szacunek i tolerancję wobec innych narodów i kultur, a tym samym zaakceptować różnice kulturowe, odkrywając, że siła Europy tkwi w różnorodności.

      • KOMUNIKAT

      • POWRÓT UCZNIÓW KLAS I – III DO STACJONARNEJ NAUKI OD 18.01.2021 r.

       Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie klas I - III,

       informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki oraz  Ministra Zdrowia od 18 stycznia 2021 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne w klasach I - III.

       Powrót uczniów do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, według procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

       Dyrektor Szkoły

              Ewa Skubis

       Wyciąg z procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dot. zasad powrotu uczniów klas I – III  do szkoły

       1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

       2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i  ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

       3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

       4. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk.

       5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

       • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

       6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

       7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

       8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i  podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

       9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

       10. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy przynoszonych do szkoły.

      • Projekt Erasmus+

      •  „HERITAGE ICEBERG: past, present and future”

       https://youtu.be/PfGX0bEuWYE

       Jest to film zrealizowany przez naszych uczniów w reżyserii Pani Doroty Stachowicz-Mączki i Pani Patrycji Zawady. Pokazuje on, że szkoła opustoszała z powodu pandemii. Jednak widać, że nasi uczniowie są pełni energii, aby kontynuować pracę nad tym ekscytującym projektem dotyczącym naszego wspólnego europejskiego dziedzictwa. Mamy nadzieję, że film Wam się spodoba i dajcie się zainspirować oraz zarazić pozytywną energią naszych uczniów. Liczymy, że wkrótce będziemy mogli Was wszystkich gościć w naszym Srebrnym Mieście.

      • WYBÓR LOGO PROJEKTU -"HERITAGE ICEBERG..."

      • Po bardzo zawziętej rywalizacji uczniów ze szkół krajów partnerskich, międzynarodowe jury wybrało logo projektu. Jury składało się z 18 nauczycieli z krajów partnerskich. Z Polski byli to: Dorota Stachowicz-Mączka, Justyna Lara oraz Edwin Caraballo-Cortes.

       https://youtu.be/CjO1KRPBt-k

       Pierwszy  etap miał wyłonić najlepsze logo z największą liczbą głosów spośród sześciu wybranych. Ten etap wygrały Włochy.

       Drugi etap miał wyłonić jedno logo spośród sześciu pozostałych zgłoszonych przez szkoły partnerskie. Na drugim etapie wygrało logo z Turcji.

       Trzeci etap dotyczył wyboru między logo z Włoch a logo z Turcji. Po ostatnim głosowaniu wygrała Turcja.

       Gratulacje dla drużyny tureckiej za najlepsze logo!

       Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w konkursie.

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Państwo,

       Informujemy, iż od poniedziałku tj. 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym uczniowie wszystkich klas od 9 listopada 2020 r. kontynuują naukę w trybie zdalnym.

       Ewa Skubis

       Dyrektor Szkoły

      • Erasmusdays

      • Wydarzenie Erasmusdays w SP1 im. M. Kopernika w Olkuszu

       Wydarzenie odbyło się 15 X 2020 r. odbyliśmy wirtualną wycieczkę do zamku w Rabsztynie. Uczniowie przedstawili historię tego zamku i omówili jego znaczenie dla lokalnej społeczności, a także sposób życia ludzi w przeszłości. W przyszłości wrócimy do tego miejsca i zabierzemy naszych partnerów do odwiedzenia go i porozmawiania o nim! Miłego oglądania filmu wprowadzającego! To było naprawdę wspaniałe wydarzenie. Pani Dorota Stachowicz-Mączka prowadziła spotkanie i kierowała ekipą podczas montażu filmu, który dokumentuje tę akcję w ramach realizacji projektu „HERITAGE ICEBERG: past, present and future”. Link do filmu poniżej:

      • „HERITAGE ICEBERG: past, present and future”

      • Pierwszego września 2020 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu programu Erasmus+ pt. „HERITAGE ICEBERG: past, present and future” („Dziedzictwo kulturowe jako góra lodowa”). Naszymi partnerami są szkoły z Malty, Bułgarii, Turcji, Szwecji oraz Włoch, która jest koordynatorem projektu. W działaniach lokalnych biorą udział uczniowie ze wszystkich klas szkoły, zaś w działaniach zagranicznych uczniowie, którzy wykażą się największym zaangażowaniem w projekcie. W trakcie jego realizacji zostanie wykorzystywana technologia informacyjno-komunikacyjna oraz zostaną podwyższone kompetencje kluczowe (językowe, społeczne, matematyczne, przedsiębiorcze). Projekt ma za zadanie uświadomić uczniom jak ważne i cenne jest dziedzictwo kultury europejskiej. Jest to wierzchołek góry lodowej, stąd tytuł, a młodzież ma odkryć, co znajduje się pod jej powierzchnią. Będziemy również badać mniejszości etniczne, które zamieszkiwały nasze tereny. Będziemy badać ich kulturę, obyczaje i to co pozostawili. Uczestnicy projektu będą prognozować jak będą wyglądać nasze miasta czy domy w przyszłości wymuszając przy tym kreatywne myślenie. Podczas prac projektowych uczniowie poznają różnice oraz podobieństwa między krajami i rozbudzą swoją ciekawość. Pomoże im to okazać szacunek wobec innych narodów, a tym samym zaakceptować różnice kulturowe. Realizując różnorodne zadania, uczniowie odkryją zapomniane lub zaniedbane miejsca i będą mieli okazję zaprezentować swoje możliwości oraz pobudzać swoją kreatywność.

      • KOMUNIKAT

      • W związku z wystąpieniem na terenie szkoły zachorowania na COVID-19 oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń w okresie od  22.10.2020 – 20.11.2020 r. szkoła będzie pracować w systemie hybrydowym w ramach, którego:

       Klasy I – III będą się uczyć stacjonarnie zgodnie z planem lekcji

       Klasy IV – VIII w tym okresie będą się uczyć zdalnie. Wszystkie lekcje odbywać się będą z wykorzystaniem Google Classroom oraz wideo połączeń poprzez Google Meet

       Na dotychczasowych zasadach będzie działać świetlica, biblioteka oraz stołówka szkolna.

       Proszę o śledzenie na bieżąco planu lekcji, będzie on się zmieniał z uwagi na dużą absencję nauczycieli.

       Ewa Skubis

       Dyrektor szkoły

      • PROJEKT

      • Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”

       Rusza rekrutacja do nowego projektu adresowanego do uczniów 12 szkół podstawowych na terenie gminy Olkusz.

       Nadrzędnym celem projektu jest wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych, które zdecydowały się na udział w projekcie.

       Uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi otrzymają wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wezmą udział w zajęciach wyrównawczo – dydaktycznych.

       Ponadto uczniowie będą mieli możliwość podniesienia kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających.  W dwóch szkołach (ZSPI nr 1 w Olkuszu i SP 3 w Olkuszu) powstaną międzyszkolne pracownie informatyczne, z których korzystać będą mogli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, które nie posiadają sprzętu podobnego typu (współpraca szkół dotycząca korzystania z TIK).

       Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w nowopowstałych lub doposażonych gabinetach specjalistycznych oraz przy użyciu sprzętu zakupionego na potrzeby projektu.

       Dodatkowo wsparcie otrzymają również nauczyciele placówek, biorących udział w projekcie. Będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

       Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu – realizator projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu ogłasza nabór uczniów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

       W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowane zostaną zajęcia z następujących przedmiotów:

       1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas 1 –  3:

       • J. polski
       • Matematyka
       • J. angielski

       2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas 4 – 8:

       • J. polski
       • Matematyka
       • J. angielski
       • J. niemiecki

       3. Zajęcia logopedyczne

       4. Terapia pedagogiczna

       5. Zajęcia uczę się uczyć

       6. Zajęcia – umiejętność radzenia sobie ze stresem Mindfulness ćwiczymy uważność dla  klas 1 – 8

       7. Trening umiejętności społecznych

       8. Instrumental enrichment (program rozwijający struktury inteligencji)

       9. Zajęcia rozwijające dla uczniów klas 1 – 3:

       • Zajęcia rozwijające logiczne myślenie
       • Zajęcia szachowe
       • Programowanie z DASH
       • Koło matematyczne z elementami programowania

       10. Zajęcia rozwijające dla uczniów klas 4 – 8:

       • Matematyka w szkole i w życiu - klasa 4-8
       • J. niemiecki dla klas 7-8
       • J. angielski
       • Mistrzowie programowania.

       Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowych 1 - godzinnych zajęć dodatkowych z nauczycielami/pedagogami z naszej szkoły. 

       Uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są uczniowie i nauczyciele Naszej szkoły, którzy spełniają warunki udziału w projekcie określone w Regulaminie projektu.

       Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sekretariacie naszej szkoły w terminie do 20.09.2020 r. w godzinach pracy sekretariatu. O zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decydować będzie liczba przyznanych punktów, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie projektu.

       Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

       • Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie,
       • Deklaracja – oświadczenie o uczestnictwie w Projekcie.

       Wszelkie informacje o projekcie dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej UMiG Olkusz: http://www.umig.olkusz.pl/i ndex.php?option=com_content&view=article&id=7281:projekt-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-podstawowych-gminy-olkusz&catid=14&lang=pl&Itemid=167

       Informacja o sposobie realizacji i źródłach finansowania  projektu

       Projekt konkursowy pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

       Całkowita wartość projektu wynosi 5 813 903,12 zł,  w tym wysokość dofinansowania 5 253 544,21 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu (realizator projektu) we współpracy ze szkołami podstawowymi.

       Regulamin_projektu.pdf

       Zalącznik_1a.pdf

       Zalącznik_1b.pdf

       Zalącznik_2.pdf

      • Organizacja wchodzenia i wychodzenia ze szkoły

      • Szanowni Państwo,

       uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły w następującym porządku:

       1a wejściem głównym

       1b; 2a wejściem od boiska szkolnego

       1c; 2b wejściem głównym

       3a; 3b wejściem od placu zabaw

       4a; 4b; 5a; 6a; 6b wejściem od placu zabaw

       7a; 7b; 7c; 8a; 8b wejściem głównym (wyjątkowo w piątek klasy 8a; 8b wejściem od placu zabaw)

      • LIST DO RODZICÓW

      • Szanowni Państwo!

       W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

       Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem nr 19/2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. W związku z powyższym ustalenia w nim zawarte obowiązują wszystkich uczniów oraz ich rodziców podczas pobytu w szkole.

       Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania szatni, stołówki, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

       Informuję ponadto, że wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez wychowawców w dniu 1 września 2020 r.

       Pokładam również głęboką wiarę w pomoc Państwa w upowszechnieniu określonych w Regulaminie zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Pomoc ta będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

       Wprowadzone Procedury zostały udostępnione na stronie internetowej szkoły pod adresem:

       www. sp1olkusz.pl w zakładce Bezpieczny powrót do szkoły

       Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

        

       Łączę wyrazy szacunku,

       Ewa Skubis

       Dyrektor Szkoły

      • ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      • Szanowni Państwo,

       1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021 stacjonarnie z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, w roku szkolnym 2020/2021 w szkole zostaną wprowadzone zmiany, mające na celu  zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.

       Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r.  i zorganizowane zostanie w następujący sposób:

       Uczniowie klas pierwszych spotkają się z wychowawcami i dyrektorem na boisku szkolnym, w razie złej pogody na sali gimnastycznej zgodnie z następującym planem:

       • klasa 1a godz. 11.00 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 5
       • klasa 1b godz. 11.45 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 7
       • klasa 1c  godz.12.15 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 6

       Ze względu na konieczność zachowania dystansu, spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się w salach lekcyjnych.

       1 września 2020 r. Rodzic może towarzyszyć wyłącznie dziecku  z klasy I.

       Przyjmujemy zasadę, że jednemu dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.

       Wszyscy rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica).

       Uczniowie pozostałych klas od II do VIII spotkają się w  przydzielonych salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami wg. następującego harmonogramu:

       klasy II-III wchodzą do szkoły wejściem od boiska szkolnego

       klasa II a – godz. 9.00 sala nr 7

       klasa II b –  godz. 9.10  sala nr 5

       klasa III a – godz. 9.20  sala nr 6

       klasa III b – godz. 10.30  sala nr 6

       klasy  IV-VI wchodzą do szkoły wejściem od placu zabaw          

       klasa IV a  – godz. 9.10  sala nr 14

       klasa IV b – godz. 9.20 sala nr 15

       klasa V a – godz. 9.30 sala nr 12

       klasa VI a – godz. 9.40 sala nr 10

       klasa  VI b – godz. 9.50 sala nr 16

       klasy VII – VIII wchodzą wejściem głównym

       klasa VII a – godz. 11.00 sala nr 10

       klasa VII b – godz. 11.10 sala nr 16

       klasa VII c - godz. 11.20 sala nr 12

       klasa VIII a – godz. 11.30 sala nr 15

       klasa VIII b – godz. 11.40  sala nr 14

       Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie.

       Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

       1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły. Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
       2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą.
       3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
       4. W salach lekcyjnych uczniowie mogą zdjąć maseczki.
       5. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
       6. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia.

       Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej.

       Z poważaniem

       Dyrektor Szkoły

       Ewa Skubis

      • ÓSMOKLASIŚCI DZIĘKUJĄ...

      • Uczniowie klas ósmych składają podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud, poświęcenie i wspólny czas.

      • JUŻ WAKACJE!

      • Drodzy Uczniowie,

       Aż trudno uwierzyć, że nadszedł już czas zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Nie widzieliśmy się bardzo długo, pewnie wyrośliście niesamowicie w czasie, kiedy pracowaliśmy zdalnie. Był to dla nas wszystkich rok wyjątkowo trudny, ale też wzbogacił nas w nowe doświadczenia.

       Dziękujemy za Wasz aktywny udział w lekcjach online i systematyczne odsyłanie zadań swoim nauczycielom.

       Gratuluję Wam wyników uzyskanych na świadectwie zakończenia roku szkolnego, zdobytych nagród oraz wyróżnień.

       Szczególne gratulacje kieruję do naszych tegorocznych Absolwentów! Niezwykle dzielnie przeszliście przez zawirowania związane z przesunięciem na czerwiec terminu egzaminu ósmoklasisty. Teraz już ze spokojem możecie oczekiwać na wyniki egzaminu. Pewnie dokonaliście już wyboru szkoły ponadpodstawowej – trzymamy kciuki za Wasze decyzje i życzymy powodzenia!  

       Na czas WAKACJI życzę Wam drodzy Uczniowie, przede wszystkim udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego. Drodzy Uczniowie pamiętajcie jednak, by w tym czasie przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo – zarówno swoje jak i innych.

        

       Szanowni Rodzice!  

       Przede wszystkim chciałam zaznaczyć, że to właśnie Państwu należą się szczególne podziękowania za trud włożony w przygotowanie Waszych dzieci do podjęcia nauki zdalnej, wspieranie i pomaganie im w pokonywaniu trudności. Dziękujemy Państwu za współdziałanie i podjęcie trudu wdrożenia naszych dzieci do pracy z aplikacją G-Suite. Zarówno Państwa jak i nasze kompetencje w zakresie obsługi tej platformy wzrastały w niewiarygodnym tempie. Jesteśmy wdzięczni, że w tych niecodziennych okolicznościach nauki zdalnej, byliście Państwo przy i dla swoich dzieci, wpieraliście ich emocjonalnie i dbaliście o komfort pracy zdalnej. Dzięki temu wspólnymi siłami dobrnęliśmy do zakończenia roku szkolnego.  

        

       Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy! 

       Za nami niezwykle trudny czas. Przejście na system zdalnego nauczania był dla nas ogromnym wyzwaniem. Musieliście Państwo praktycznie z dnia na dzień przeorganizować swój warsztat pracy i dostosować się do nowego  trybu pracy. Dziękuję  za Waszą otwartość, zaangażowanie i poświęcenie. Dziękuję, że otoczyliście pomocą i wsparciem praktycznie każdego ucznia. Niejednokrotnie w późnych  godzinach wieczornych odpowiadaliście jeszcze na maile uczniowskie, poprawialiście i odsyłaliście zadania, niezłomnie podejmowaliście trud dotarcia do swoich wychowanków. A wiem doskonale, że nie zawsze było to łatwe. Jednocześnie jestem przekonana, że wzbogaceni o nowe doświadczenia, jakie przyniosło ze sobą czasowe ograniczenie zajęć w szkole, będziemy inaczej patrzeć w przyszłość. Natomiast nowe narzędzia, metody pracy i zdobyte umiejętności oraz kompetencje pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się.

       Na nachodzące WAKACJE życzę Państwu udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego.

       DO ZOBACZENIA WKRÓTCE!