• Aktualności

      • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

      • 22 czerwca 2023 r. w MOK-u odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. W pierwszej części spotkali się uczniowie klas I-III pod opieką swoich wychowawców z dyrekcją szkoły oraz z innymi nauczycielami uczącymi w klasach młodszych. Pani Dyrektor, przemawiając, doceniła wkład pracy uczniów, życzyła udanych wakacji oraz wręczyła, tradycyjne już w naszej szkole, Statuetki Jedynki. Uczniowie mogli także zaprezentować swoje różnorodne talenty, wokalne, taneczne. Chwile końca roku uświetnili także uczniowie klasy 2a pod opieką wychowawczyni Karoliny Wójcik.

       Druga część uroczystości rozpoczęła się od przekazania sztandaru szkoły. Następnie Pani Dyrektor pożegnała nauczyciela matematyki, Roberta Ceklarza. Motywem przewodnim spotkania było pożegnanie ósmoklasistów. Mówiła o tym w swoim przemówieniu Pani Dyrektor, wychowawcy klas ósmych, młodsi koledzy z klasy 7a, którzy dołączyli do życzeń swój krótki montaż artystyczny oraz upominek. Wspomnień czar odczuć można było, oglądając prezentację złożoną ze zdjęć i krótkich filmików przypominających życie szkolne uczniów klas ósmych. Statuetki Jedynki zostały także wręczone uczniom klas starszych. Na scenę zostali też poproszeni uczniowie, którzy ukończyli bieżący rok szkolny z wyróżnieniem. Uczniom tym gratulowała Pani Dyrektor oraz wychowawcy poszczególnych klas. Wręczono też Pióro Dyrektora Szkoły, nagrodę dla zwycięzcy Szkolnego Konkursu Ortograficznego oraz dyplomy dla nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”. Publiczność rozśpiewał zespół pod kierunkiem Doroty Stachowicz-Mączki. W piątek odbędzie się wręczenie świadectw i zaczynamy wakacje!

                

        

        

        

        

                

        

        

        

      • Małopolska Tarcza Humanitarna

      • Projekt „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu otrzymała dofinansowanie w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyznana kwota na realizację zadania grantowego dla szkoły wynosi zgodnie z wnioskiem 33 220 zł. Umowę dotacyjną Gminy Olkusz z Województwem Małopolskim zawarto 17.05.2023 r.

       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu otrzymała dofinansowanie na wielowymiarowe wsparcie edukacyjne, psychologiczne i sprzętowe dla uczniów z Ukrainy. Z otrzymanego grantu zostanie zakupione wyposażenie sal lekcyjnych, uczniowie będą objęci wsparciem psychologiczno – pedagogicznym oraz wezmą udział w dodatkowych zajęciach o charakterze wyrównawczo – przedmiotowym.