• Aktualności

      • Działania prewencyjne w zakresie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

      • Szanowni Państwo,

       Gmina Olkusz przygotowała plan dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia skażeniem radiacyjnym. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w  Olkuszu jest jednym z wyznaczonych punktów dystrybucji tabletek jodku potasu.

       Podejmowane działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

       Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A  dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

       Szanowni Rodzice, opiekunowie,

       zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia w razie wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica, opiekuna, lub osoby wykonującej zawód medyczny, w związku z czym nauczyciele nie będą podawać ani wydawać uczniom tabletek z jodkiem potasu. O podaniu dziecku preparatu decyduje wyłącznie rodzic/opiekun.

       Sposób dystrybucji:

       • Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do ukończenia 60 roku życia.
       • Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są wyłącznie osoby pełnoletnie.
       • Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.)
       • Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wymagało przekazywania danych osobowych osób odbierających.
       • Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

       Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami

       Zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu - informacja dla Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz  

       Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

       Ulotka - informacja dla użytkownika 

       Ulotka - jodek potasu 

      • Erasmus+

      • „Niech wyrosną z Was tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną”  

       Dzień 11 października 2022 r. był dniem wyjątkowym dla naszej szkolnej społeczności. Spotkaliśmy się w Miejskim Ośrodku Kultury z naszymi gośćmi z Europy w ramach projektu Erasmus+. Byli to nauczyciele wraz z uczniami z Malty, Szwecji, Włoch, Turcji i Bułgarii. Obecny był także współgospodarz spotkania, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Roman Piaśnik. Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Pani Dyrektor, Ewa Skubis, wręczyła także Nagrody Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Uroczystość uświetniły znakomite występy naszych uczniów. Poczynając od ciekawego układu tanecznego w wykonaniu pierwszaków, poprzez występy wokalne, instrumentalne oraz taneczne. Na zakończenie głos zabrali gospodarze uroczystości oraz koordynatorzy projektu z poszczególnych państw. Dziękowali sobie wzajemnie, podkreślając fakt ubogacania się dzięki poznawaniu swoich kultur. Zostały także wręczone drobne upominki dla gospodarzy od gości, jak i gościom przez gospodarzy. Było podniośle, a zarazem serdecznie i radośnie.

      • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2022

      • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2022

       Bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. W tym roku do akcji zgłosiły się 5643 szkoły! 

       7 października 2022 r.  nasza szkoła również uczestniczyła w tej akcji. W tym roku szkolnym to już XII Światowe Dni Tabliczki Mnożenia pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

       Akcja miała na celu zachęcić wszystkich uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Do akcji przygotowywaliśmy się cały tydzień. Szkoła została udekorowana kolorowymi plakatami z tabliczką mnożenia oraz gazetką na korytarzu promującą tę akcję. W akcji uczestniczyli uczniowie klas 3-8 naszej szkoły. Każdy uczestnik akcji wybierał los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. Jeżeli uczestnik podał wszystkie poprawne odpowiedzi w ciągu ok. 4 minut zdobywał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT) oraz otrzymywał certyfikat potwierdzający znajomość tabliczki mnożenia. W przypadku pomyłki, choćby raz, egzamin uważano za  niezdany. 

       Dużą atrakcją naszych Światowych Dni Tabliczki mnożenia były tzw. patrole szkolne, które odwiedziły naszą panią Dyrektor oraz panią v/ce Dyrektor w celu przeegzaminowania ze znajomości tabliczki mnożenia. Dyrekcja naszej szkoły celująco i w błyskawicznym tempie zdała test ze znajomości tabliczki mnożenia otrzymując certyfikaty. Następnie patrol uczniowski pod opieką pani koordynator udał się na spacer po naszym pięknym mieście, w celu zachęcenia  mieszkańców do sprawdzenia swojej znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie odwiedzili Urząd Miasta i Gminy Olkusz, gdzie zostali przyjęci  z wielką życzliwością,  ciekawością a także humorem przez pana V-ce Burmistrza.  Następnie patrol uczniowski udał się na olkuski Rynek, gdzie  również napotkani przechodnie (młoda dziewczyna, zagraniczny turysta, babcia, strażak, pani ekspedientka) chętnie brali udział w naszej akcji. Wszyscy  biorący udział na pamiątkę otrzymali certyfikaty i kolorowe baloniki z tabliczką mnożenia. Pani koordynator akcji Dorota Łazarczyk (nauczyciel matematyki w naszej szkole) zaprasza w przyszłym roku szkolnym do aktywnego uczestnictwa w kolejnej edycji Światowych Dni Tabliczki Mnożenia.

      • Erasmus+

      • Pierwszy dzień spotkania w naszej szkole delegacji państw: Malty, Szwecji, Bułgarii, Turcji, Włoch biorących udział w projekcie Erasmus+