• Aktualności

      • KOMUNIKAT

      • Uprzejmie informujemy, iż 20 i 21 września 2023 r. o godz. 17.00

       odbędą się zebrania z rodzicami 

       20 września klasy I-III

       21 września klasy IV-VIII

       Zapraszamy

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Państwo,

       informujemy, iż od 5 września 2023 r. oferujemy dla uczniów obiady w szkole. Cena obiadu wynosi 9 zł 50 gr. Prosimy o zgłaszanie chętnych do sekretariatu szkoły najpóźniej do 5 września 2023 r. do godz. 9.00.

      • INFORMACJA

      • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu otrzymała dotację celową w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

      • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

      • 22 czerwca 2023 r. w MOK-u odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. W pierwszej części spotkali się uczniowie klas I-III pod opieką swoich wychowawców z dyrekcją szkoły oraz z innymi nauczycielami uczącymi w klasach młodszych. Pani Dyrektor, przemawiając, doceniła wkład pracy uczniów, życzyła udanych wakacji oraz wręczyła, tradycyjne już w naszej szkole, Statuetki Jedynki. Uczniowie mogli także zaprezentować swoje różnorodne talenty, wokalne, taneczne. Chwile końca roku uświetnili także uczniowie klasy 2a pod opieką wychowawczyni Karoliny Wójcik.

       Druga część uroczystości rozpoczęła się od przekazania sztandaru szkoły. Następnie Pani Dyrektor pożegnała nauczyciela matematyki, Roberta Ceklarza. Motywem przewodnim spotkania było pożegnanie ósmoklasistów. Mówiła o tym w swoim przemówieniu Pani Dyrektor, wychowawcy klas ósmych, młodsi koledzy z klasy 7a, którzy dołączyli do życzeń swój krótki montaż artystyczny oraz upominek. Wspomnień czar odczuć można było, oglądając prezentację złożoną ze zdjęć i krótkich filmików przypominających życie szkolne uczniów klas ósmych. Statuetki Jedynki zostały także wręczone uczniom klas starszych. Na scenę zostali też poproszeni uczniowie, którzy ukończyli bieżący rok szkolny z wyróżnieniem. Uczniom tym gratulowała Pani Dyrektor oraz wychowawcy poszczególnych klas. Wręczono też Pióro Dyrektora Szkoły, nagrodę dla zwycięzcy Szkolnego Konkursu Ortograficznego oraz dyplomy dla nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”. Publiczność rozśpiewał zespół pod kierunkiem Doroty Stachowicz-Mączki. W piątek odbędzie się wręczenie świadectw i zaczynamy wakacje!

                

        

        

        

        

                

        

        

        

      • Małopolska Tarcza Humanitarna

      • Projekt „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu otrzymała dofinansowanie w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyznana kwota na realizację zadania grantowego dla szkoły wynosi zgodnie z wnioskiem 33 220 zł. Umowę dotacyjną Gminy Olkusz z Województwem Małopolskim zawarto 17.05.2023 r.

       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu otrzymała dofinansowanie na wielowymiarowe wsparcie edukacyjne, psychologiczne i sprzętowe dla uczniów z Ukrainy. Z otrzymanego grantu zostanie zakupione wyposażenie sal lekcyjnych, uczniowie będą objęci wsparciem psychologiczno – pedagogicznym oraz wezmą udział w dodatkowych zajęciach o charakterze wyrównawczo – przedmiotowym.

      • DZIEŃ DZIECKA

      • Drogie Dzieci!

       Z okazji Waszego święta życzymy Wam samych radosnych chwil, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień był nową, piękną przygodą. Niech spełnią się Wasze marzenia.

       Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły

      • Akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      • 5 maja 2023 r. uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W krótkim montażu słowno-muzycznym uczniowie klasy 7a pod opieką Anny Nowak przedstawili okoliczności powstania Konstytucji. Natomiast uczniowie klas 1-3 wzięli udział w akademii 8 maja. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem Hymnu narodowego. W części słowno-muzycznej uczniowie klasy 1b pod kierunkiem wychowawczyni Renaty Nieć przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja oraz zaśpiewali piosenki patriotyczne związane z tym wydarzeniem. Dopełnieniem występu był taniec z flagami do utworu pt.: „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Była to piękna lekcja historii sprzyjająca pielęgnowaniu patriotyzmu wśród uczniów naszej szkoły.

      • XX edycja Konkursu Recytatorskiego

      • Poezja Brzechwy i Tuwima w oczach dziecka

       16 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Olkuszu odbyła się jubileuszowa edycja Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych. Tematem konkursu była poezja Brzechwy i Tuwima.

       Uczniowie z jedenastu szkół Miasta i Gminy Olkusz prezentowali swoje umiejętności recytatorskie przedstawiając bogactwo literatury dziecięcej. Spośród uczestników wyłoniono 6 najlepszych:

       I miejsce i tytuł: „Mistrza Recytacji” otrzymała Julia Gęgotek uczennica SP 2 w Olkuszu – opiekun Lilla Rech;

       II miejsce oraz tytuł: „Wicemistrza” otrzymała Alicja Drąg z SP 1 w Olkuszu – opiekun Jadwiga Stasiak;

       III miejsce oraz tytuł: „Wicemistrza” otrzymała Hanna Wąsiel z SP w Braciejówce  – opiekun Joanna Gil.

       Tytuł laureata, czyli kolejne IV, V i VI miejsce, otrzymali:

       Agnieszka Seweryn z SP 10 w Olkuszu – opiekun Małgorzata Trzaska

       Antoni Cieśla z SP1 w Witeradowie – opiekun Anna Kluczewska

       Franciszek Rogozik z SP w Zawadzie – opiekun Dorota Ćwięczek.

       Organizatorkami konkursu są: Ewa Grzanka, Joanna Kocjan, Iwona Kulawik, Renata Nieć.

       Laureatom oraz uczestnikom gratulujemy!

      • OTWARTE DRZWI JEDYNKI

      • 7 marca 2023 r. w murach naszej szkoły odbył się Dzień Otwarty Jedynki, na którym mieliśmy okazję gościć przyszłych pierwszoklasistów. Po przywitaniu przez Panią Dyrektor, Ewę Skubis, wszystkie dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone na przedstawienie o patronie naszej szkoły, Mikołaju Koperniku, przygotowane przez uczniów klasy 2b wraz z wychowawczynią. Po części artystycznej, Pani Dyrektor zaprosiła rodziców do zapoznania się z ofertą szkoły, a dzieci do udziału w licznych atrakcjach przygotowanych przez nauczycieli klas 1-3 oraz 4-8. Na naszych małych gości czekały: zabawy na sali gimnastycznej, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczne, doświadczenia fizyczne, zabawy językowe z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz zajęcia świetlicowe. Każdy uczestnik zajęć otrzymał „Indeks Jedynki”, a zaliczeniem były punkty w postaci kolorowych naklejek. Przy okazji zajęć, rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość zwiedzania naszej szkoły. Wszystkie przygotowane zajęcia i zabawy wywołały uśmiech na twarzach odwiedzających nas gości. Każdy otrzymał końcowe zaliczenie i status przyszłego ucznia oraz poczęstunek. Być może już we wrześniu spotkamy się ponownie, aby rozpocząć wspólną, ośmioletnią przygodę edukacyjną w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu. Szczególne podziękowania dla uczennic z Samorządu Uczniowskiego,  które zadbały o pomoc w organizacji naszego przedsięwzięcia.

       Do zobaczenia 😊

      • W świątecznym nastroju

      • W miniony poniedziałek w naszej szkole odbył się Koncert Noworoczny pt. "Tylko jedna jest taka noc...", w wykonaniu solistek i zespołu instrumentalno-wokalnego OneStar. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć zarówno kolędy jak też popularne piosenki świąteczne i noworoczne oraz pastorałki, które wprowadziły nas jeszcze na chwilę w świąteczny nastrój. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła wszystkim uczniom oraz pracownikom życzenia noworoczne, zdrowia, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz spełnienia marzeń w Nowym 2023 Roku. 

      • „Be The Change”

      • „Be The Change”

       Dzięki Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Res Sacra Miser”, w dniach 21-27 listopada 2022 roku grupa uczniów z klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu wyjechała do Słowacji. Projekt Erasmus+ pn. „Be The Change” („Zmień się!”) Stowarzyszenie współtworzyło wraz z liderem słowackim – organizacją: „Luminosus, n.o.”. Za organizację całości odpowiedzialny był Edwin Caraballo-Cortes, który od lat, jako wolontariusz, realizuje podobne programy. Oprócz grupy polskiej uczestnikami projektu była także młodzież z Łotwy, Ukrainy oraz Słowacji.

       Uczestnicy byli goszczeni w Veľké Kapušany, małym słowackim mieście leżącym 80 km za Koszycami, nieopodal granicy z Ukrainą i Węgrami. Dużą grupę mniejszości narodowej stanowią tam Węgrzy. Na ulicach widać dwujęzyczne szyldy nad sklepami i urzędami. Język węgierski jest jednym z dwóch języków używanych w tamtejszej społeczności. Zamieszkuje tam spora grupa narodowości romskiej, która żyje na granicy ubóstwa. Uczestnicy rozmawiali o tym, co to znaczy być tolerancyjnym. Jak żyje się w społecznościach różnorodnych ekonomicznie, kulturowo i religijnie. Wspominali o grupach narażonych na wykluczenie i dyskryminację. Zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można zapobiegać dyskryminacji oraz zaproponowali konkretne rozwiązania w przeciwstawianiu się temu zjawisku.

       Młodzież rozwijała kluczowe kompetencje, przede wszystkim kompetencje społeczne i obywatelskie, posługiwania się językiem obcym oraz kompetencje informatyczne. Wszystko odbywało się w przyjaznej atmosferze. Oprócz rozmów było dużo dobrej zabawy i młodzieńczej radości. Ciekawe zajęcia warsztatowe wyzwalały kreatywność i umiejętność współpracy. Śmiało można stwierdzić, że zawiązały się nowe przyjaźnie. Uczestnicy zobowiązali się rozpowszechniać w swoim środowisku lokalnym i w szkołach idee tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, dla jego odmiennej kultury, religii i obyczajowości. Pożegnaniom nie było końca! Wzruszenie odbierało mowę, oczy napełniało łzami a do serc wlewało radość. Wszyscy wrócili bogatsi w przeżycia!

      • KOMUNIKAT

      • Uprzejmie informujemy, iż 7 i 8 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 odbedą się zebrania z rodzicami 

       7 grudnia klasy I-III

       8 grudnia klasy IV-VIII

       Zapraszamy

      • 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości

      • W poniedziałek, 14 listopada 2022 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uroczyście obchodzili Święto Niepodległości. W tym roku 11 listopada wypadała 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystą akademię z tej okazji przygotowali uczniowie klasy 6b i 4b pod opieką Justyny Brzezińskiej, Małgorzaty Pluty i Agnieszki Rogóż-Adamek. Aktorzy przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z utratą wolności przez Polskę oraz z trudną drogą wiodącą przez wiele powstań, do odzyskania niepodległości. Wprowadzenie sztandaru naszej szkoły nadało temu wydarzeniu podniosły charakter. Zostało ono także uświetnione śpiewem pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów pod kierunkiem Doroty Stachowicz-Mączki.

      • Działania prewencyjne w zakresie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

      • Szanowni Państwo,

       Gmina Olkusz przygotowała plan dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia skażeniem radiacyjnym. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w  Olkuszu jest jednym z wyznaczonych punktów dystrybucji tabletek jodku potasu.

       Podejmowane działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

       Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A  dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

       Szanowni Rodzice, opiekunowie,

       zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia w razie wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica, opiekuna, lub osoby wykonującej zawód medyczny, w związku z czym nauczyciele nie będą podawać ani wydawać uczniom tabletek z jodkiem potasu. O podaniu dziecku preparatu decyduje wyłącznie rodzic/opiekun.

       Sposób dystrybucji:

       • Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do ukończenia 60 roku życia.
       • Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są wyłącznie osoby pełnoletnie.
       • Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.)
       • Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wymagało przekazywania danych osobowych osób odbierających.
       • Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

       Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami

       Zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu - informacja dla Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz  

       Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

       Ulotka - informacja dla użytkownika 

       Ulotka - jodek potasu 

      • Erasmus+

      • „Niech wyrosną z Was tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną”  

       Dzień 11 października 2022 r. był dniem wyjątkowym dla naszej szkolnej społeczności. Spotkaliśmy się w Miejskim Ośrodku Kultury z naszymi gośćmi z Europy w ramach projektu Erasmus+. Byli to nauczyciele wraz z uczniami z Malty, Szwecji, Włoch, Turcji i Bułgarii. Obecny był także współgospodarz spotkania, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Roman Piaśnik. Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Pani Dyrektor, Ewa Skubis, wręczyła także Nagrody Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Uroczystość uświetniły znakomite występy naszych uczniów. Poczynając od ciekawego układu tanecznego w wykonaniu pierwszaków, poprzez występy wokalne, instrumentalne oraz taneczne. Na zakończenie głos zabrali gospodarze uroczystości oraz koordynatorzy projektu z poszczególnych państw. Dziękowali sobie wzajemnie, podkreślając fakt ubogacania się dzięki poznawaniu swoich kultur. Zostały także wręczone drobne upominki dla gospodarzy od gości, jak i gościom przez gospodarzy. Było podniośle, a zarazem serdecznie i radośnie.