• Aktualności

      • OGŁASZAMY TYDZIEŃ ULGI

      • Drodzy uczniowie!

       Nasza szkoła przystąpiła  do akcji „Tydzień ulgi” zorganizowanej przez Instytut Psychologii UJ. Zależy nam, aby długo oczekiwany powrót do szkoły był czasem radości pozbawionym niepewności i stresu naszych uczniów, dlatego postanowiliśmy, że  nie będziemy Was rozliczać z notatek, sprawdzać zeszytów, przeprowadzać sprawdzianów, kartkówek, odpytywania i zadawania prac domowych.

       W pierwszych dniach Waszego pobytu w szkole skupimy się na odbudowywaniu relacji, integrowaniu się, przełamywaniu lęku i stresu związanego z powrotem do nauki stacjonarnej. Pragniemy udzielić Wam potrzebnego wsparcia, żebyście łagodnie i stopniowo wdrożyli się na nowo do szkolnych obowiązków. Jesteśmy świadomi, że będzie to wymagało od całej szkolnej społeczności dużo wzajemnego zrozumienia, życzliwości i cierpliwości.

       Ideę kampanii można ująć w symbolicznym równaniu:

       MNIEJSZY STRES + WIĘKSZA SWOBODA = WIELKA ULGA

       Taki tydzień jest bardzo potrzebny. W końcu wszyscy zasługujemy na tydzień ulgi!

       Więcej informacji pod linkiem: https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi

       Ze szczegółami nauki hybrydowej i stacjonarnej zapoznają Was wychowawcy

       Do zobaczenia wkrótce

       Dyrekcja i Nauczyciele

      • PROJEKT

      • Projekt "NeuroSmog - czyli jak smog wpływa na rozwój mózgu naszych dzieci"

       Miło nam poinformować, że nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu naukowo-badawczego „NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń na rozwijający się mózg”.

       Projekt NeuroSmog jest finansowany z grantu przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), jest on unikatowym na skalę nie tylko Polski, ale i Europy, przedsięwzięciem podejmowanym przez specjalistów z obszaru psychologii, epidemiologii, neurobiologii i inżynierii środowiska. Realizują go naukowcy i praktycy z Instytutu Psychologii i Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt ten jest finansowany z grantu przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

       Celem projektu jest określenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwijający się mózg u dzieci w wieku szkolnym. Ze względu na niewielką ilość danych związanych z tym problemem badanie to jest unikalne w skali globalnej.

       Udział dzieci z różnych części Polski południowej w projekcie jest niepowtarzalną okazją przejścia kompleksowych badań psychologicznych, ukierunkowanych na określenie obszarów, które warto rozwijać i wzmacniać u dzieci. Uzyskana opinia psychologiczna pozwoli planować dalszą ścieżkę edukacyjną w efektywny sposób. W projekcie planowane są także badania sprawdzające powiązania między uwagą i pamięcią a zanieczyszczeniem powietrza. W całej Polsce południowej zostanie przebadanych ok. 800 dzieci.

       Razem możemy sprawić, aby przyszłość naszych dzieci była lepsza!

       Strona projektu: https://neurosmog.psychologia.uj.edu.pl

       Strona Fundacji Nauki Polskiej: https://www.fnp.org.pl/jak-smog-wplywa-na-mozgi-dzieci/?fbclid=IwAR2Jm3R59R6SaJvlr6flC5zxjNQAbbm5ZzxpeV9CHEv76mIrxpkXXzJSTy0

       Informacja o badaniu na stronie Puls Medycyny: https://pulsmedycyny.pl/polscy-naukowcy-sprawdza-jak-smog-wplywa-na-dzieciecy-mozg-972981

      • PROJEKT FILMOWY

      • „POSTAW NA SŁOŃCE” – to konkurs filmowy realizowany w ramach projektu Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Zuzanna Dudzikowska i Jakub Byczek - uczniowie klasy 8b założyli grupę pod hasłem „Eco Team” i stworzyli spot. Można go obejrzeć tutaj https://www.youtube.com/watch?v=X9THsCfMqwU

       Jak mówią, ich celem jest zachęcenie wszystkich do działania na rzecz EKO – myślenia i życia w czystym środowisku. Młode pokolenie, społeczność lokalna, każdy z nas może pomóc środowisku naturalnemu i wykorzystać to, co nie szkodzi i nie zanieczyszcza.

       Jeżeli udało nam się, chociaż w małym stopniu zwiększyć świadomość odbiorców - to jest to nasz mały wkład w ekologię i walkę o ocalenie planety”

       Zuzia i Jakub

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Państwo,

       4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Obowiązujący plan zajęć na najbliższe dwa tygodnie zamieszczony jest w dzienniku elektronicznym.

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Rodzice,

       w związku z zapowiedzią Ministra Zdrowia o powrocie do nauki stacjonarnej klas 1-3 z naszego województwa od 26 kwietnia 2021 r. w tzw. "systemie hybrydowym", czekamy na stosowne rozporządzenia w tej sprawie. 

       Prosimy o cierpliwość, w chwili ukazania się stosownych aktów prawnych, niezwłocznie poinformuję Państwa o organizacji pracy poprzez dziennik elektroniczny.

       Ewa Skubis

       dyrektor szkoły

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Państwo,

       Dyrektor PSM I st. im. W. Kilara w Olkuszu serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną.

       Na stronie internetowej szkoły znajdują się informacje dotyczące zapisów na rok szkolny 2021/2022.

       http://psmolkusz.pl/rekrutacja/

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Państwo,

       z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia br., uczniowie klas I-III będą realizować naukę w trybie zdalnym.

       W szkole dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 organizuje się opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach świetlicowych jest wniosek rodziców.

       Ponadto na terenie szkoły organizowane są dla uczniów klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje te mogą odbywać w małych grupach lub indywidualnie.

       Ewa Skubis

       Dyrektor Szkoły

      • ZAPRASZAMY DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      • Co nas wyróżnia?

       „Jedynka” to najstarsza szkoła w Olkuszu. Naszym niewątpliwym atutem jest to, że placówka znajduje się w centrum miasta. Budynek otoczony jest pięknym ogrodem. Mamy nowoczesne wielofunkcyjne boisko, siłownię zewnętrzną oraz bezpieczny plac zabaw. Uczymy się w kolorowych salach lekcyjnych wyposażonych w monitory dotykowe, tablice interaktywne oraz projektory. Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową oraz dziennik elektroniczny. Lekcje wychowania fizycznego na wszystkich poziomach odbywają się na sali gimnastycznej. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, biblioteki oraz stołówki.

       Co jest dla nas ważne?

       1. W naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich; pielęgnujmy tradycje narodowe i regionalne.
       2. Propagujemy zachowania proekologiczne i prozdrowotne. Uczniowie uczestniczą w wielu programach profilaktycznych.
       3. Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Jesteśmy liderem projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
       4. Mamy prężnie działający wolontariat. Odwiedzamy domy dziecka, domy pomocy społecznej, schroniska dla zwierząt; uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych.
       5. Uczniowie są dla nas najważniejsi. Dbamy o ich bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.
       6. Zapewniamy zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie, rozwijanie talentów oraz zainteresowań.

       Co oferujemy?

       1. Naukę języka angielskiego i niemieckiego w nowocześnie wyposażonej pracowni językowej.
       2. Naukę biologii, fizyki i chemii w nowoczesnej pracowni wyposażonej w dygestorium.
       3. Naukę historii i geografii w sali zaaranżowanej na wzór sal lekcyjnych szkół Montessori, gdzie zamiast tradycyjnych ławek uczniowie mają do dyspozycji wygodne pufy.
       4. Zajęcia kształtujące kreatywność.
       5. Naukę pływania w klasie IV. 
       6. Czwartą godzinę wychowania fizycznego zgodną z zainteresowaniami uczniów.
       7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne.
       8. Opiekę pedagoga i psychologa.
       9. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina, galerii sztuki.
       10. Wyjścia do Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
       11. Udział w wielu projektach, m.in. projekt „Rozój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” oraz trzy projekty ERASMUS+ „… and Health for all!”; „HERITAGE ICEBERG: past, present and future”; „Sustainability: Learn, change, live - One future for all”.

       Co zapewniamy?

       1. Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
       2. Rzetelne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz kolejnego etapu edukacji potwierdzone wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych.
       3. Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów w projekcie „Rozwój kształcenia ogólnego”.
       4. Bezpieczeństwo w szkole - monitoring.
       5. Stały dostęp do wody pitnej.
       6. Automat z produktami żywnościowymi.
       7. Szafki na podręczniki.
       8. Miłą atmosferę.
      • Erasmus+

      • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu realizuje obecnie dwa kolejne, wysoko ocenione projekty, w ramach programu Erasmus+ „Zrównoważony rozwój: ucz się, zmieniaj, żyj - jedna przyszłość dla wszystkich” oraz „Dziedzictwo kulturowe jako góra lodowa”. Tym razem naszymi partnerami są szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Grecji, Malty, Bułgarii, Szwecji oraz Włoch. Wspólne zainteresowanie wymienionymi zagadnieniami wpłynęło na wybór tematów tych ważnych projektów.

       Pomimo pandemii, realizacja projektów już ruszyła pełną parą. Działania obejmują rozpowszechnianie projektów wśród lokalnej społeczności, tworzenie kącika projektów w szkole oraz ich logo. W działaniach lokalnych biorą udział uczniowie ze wszystkich klas, zaś w działaniach międzynarodowych uczniowie, którzy wykażą się największym zaangażowaniem w działaniach projektowych w swoich szkołach. Uczniowie, pracując nad projektami, będą wykorzystywali technologię informacyjno-komunikacyjną oraz zwiększą swoje kompetencje kluczowe m.in. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje społeczne i obywatelskie.

       Celem projektów jest uświadomienie uczniom, jak ważny i cenny jest zrównoważony rozwój i jaki wpływ ma on na przyszłe pokolenia naszej planety (I projekt) oraz uzmysłowienie im, jak ważne i cenne jest dziedzictwo kultury europejskiej (II projekt). Są to tematy, które nurtują nasze szkoły od dawna i wymagają od naszej społeczności podjęcia konkretnych i pilnych działań. Będziemy również zastanawiać się, jak zmniejszyć nadmierną konsumpcję oraz ograniczyć marnowanie żywności w Europie. Poznamy nasze lokalne kultury oraz przeniesiemy dobre praktyki związane z tematami projektów.

       Uczestnicy projektów będą poszukiwać nowatorskich i niestandardowych metod w celu rozwiązania problemów wymienionych w projektach.  Metody, które będą stosowane w trakcie realizacji projektów to: burza mózgów, panel dyskusyjny, wykład, prezentacja oraz krytyczne i kreatywne myślenie. Podczas prac projektowych uczniowie poznają różnice oraz podobieństwa między krajami, rozbudzając swoją ciekawość, a podczas zagranicznych podróży będą mieli okazję rozszerzać swoje horyzonty. Pomoże im to nauczyć się okazywać szacunek i tolerancję wobec innych narodów i kultur, a tym samym zaakceptować różnice kulturowe, odkrywając, że siła Europy tkwi w różnorodności.

      • KOMUNIKAT

      • POWRÓT UCZNIÓW KLAS I – III DO STACJONARNEJ NAUKI OD 18.01.2021 r.

       Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie klas I - III,

       informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki oraz  Ministra Zdrowia od 18 stycznia 2021 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne w klasach I - III.

       Powrót uczniów do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, według procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

       Dyrektor Szkoły

              Ewa Skubis

       Wyciąg z procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dot. zasad powrotu uczniów klas I – III  do szkoły

       1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

       2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i  ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

       3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

       4. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk.

       5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

       • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

       6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

       7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

       8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i  podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

       9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

       10. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy przynoszonych do szkoły.

      • Projekt Erasmus+

      •  „HERITAGE ICEBERG: past, present and future”

       https://youtu.be/PfGX0bEuWYE

       Jest to film zrealizowany przez naszych uczniów w reżyserii Pani Doroty Stachowicz-Mączki i Pani Patrycji Zawady. Pokazuje on, że szkoła opustoszała z powodu pandemii. Jednak widać, że nasi uczniowie są pełni energii, aby kontynuować pracę nad tym ekscytującym projektem dotyczącym naszego wspólnego europejskiego dziedzictwa. Mamy nadzieję, że film Wam się spodoba i dajcie się zainspirować oraz zarazić pozytywną energią naszych uczniów. Liczymy, że wkrótce będziemy mogli Was wszystkich gościć w naszym Srebrnym Mieście.

      • WYBÓR LOGO PROJEKTU -"HERITAGE ICEBERG..."

      • Po bardzo zawziętej rywalizacji uczniów ze szkół krajów partnerskich, międzynarodowe jury wybrało logo projektu. Jury składało się z 18 nauczycieli z krajów partnerskich. Z Polski byli to: Dorota Stachowicz-Mączka, Justyna Lara oraz Edwin Caraballo-Cortes.

       https://youtu.be/CjO1KRPBt-k

       Pierwszy  etap miał wyłonić najlepsze logo z największą liczbą głosów spośród sześciu wybranych. Ten etap wygrały Włochy.

       Drugi etap miał wyłonić jedno logo spośród sześciu pozostałych zgłoszonych przez szkoły partnerskie. Na drugim etapie wygrało logo z Turcji.

       Trzeci etap dotyczył wyboru między logo z Włoch a logo z Turcji. Po ostatnim głosowaniu wygrała Turcja.

       Gratulacje dla drużyny tureckiej za najlepsze logo!

       Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w konkursie.

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Państwo,

       Informujemy, iż od poniedziałku tj. 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym uczniowie wszystkich klas od 9 listopada 2020 r. kontynuują naukę w trybie zdalnym.

       Ewa Skubis

       Dyrektor Szkoły

      • Erasmusdays

      • Wydarzenie Erasmusdays w SP1 im. M. Kopernika w Olkuszu

       Wydarzenie odbyło się 15 X 2020 r. odbyliśmy wirtualną wycieczkę do zamku w Rabsztynie. Uczniowie przedstawili historię tego zamku i omówili jego znaczenie dla lokalnej społeczności, a także sposób życia ludzi w przeszłości. W przyszłości wrócimy do tego miejsca i zabierzemy naszych partnerów do odwiedzenia go i porozmawiania o nim! Miłego oglądania filmu wprowadzającego! To było naprawdę wspaniałe wydarzenie. Pani Dorota Stachowicz-Mączka prowadziła spotkanie i kierowała ekipą podczas montażu filmu, który dokumentuje tę akcję w ramach realizacji projektu „HERITAGE ICEBERG: past, present and future”. Link do filmu poniżej:

      • „HERITAGE ICEBERG: past, present and future”

      • Pierwszego września 2020 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu programu Erasmus+ pt. „HERITAGE ICEBERG: past, present and future” („Dziedzictwo kulturowe jako góra lodowa”). Naszymi partnerami są szkoły z Malty, Bułgarii, Turcji, Szwecji oraz Włoch, która jest koordynatorem projektu. W działaniach lokalnych biorą udział uczniowie ze wszystkich klas szkoły, zaś w działaniach zagranicznych uczniowie, którzy wykażą się największym zaangażowaniem w projekcie. W trakcie jego realizacji zostanie wykorzystywana technologia informacyjno-komunikacyjna oraz zostaną podwyższone kompetencje kluczowe (językowe, społeczne, matematyczne, przedsiębiorcze). Projekt ma za zadanie uświadomić uczniom jak ważne i cenne jest dziedzictwo kultury europejskiej. Jest to wierzchołek góry lodowej, stąd tytuł, a młodzież ma odkryć, co znajduje się pod jej powierzchnią. Będziemy również badać mniejszości etniczne, które zamieszkiwały nasze tereny. Będziemy badać ich kulturę, obyczaje i to co pozostawili. Uczestnicy projektu będą prognozować jak będą wyglądać nasze miasta czy domy w przyszłości wymuszając przy tym kreatywne myślenie. Podczas prac projektowych uczniowie poznają różnice oraz podobieństwa między krajami i rozbudzą swoją ciekawość. Pomoże im to okazać szacunek wobec innych narodów, a tym samym zaakceptować różnice kulturowe. Realizując różnorodne zadania, uczniowie odkryją zapomniane lub zaniedbane miejsca i będą mieli okazję zaprezentować swoje możliwości oraz pobudzać swoją kreatywność.