• Aktualności

      • „Be The Change”

      • „Be The Change”

       Dzięki Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Res Sacra Miser”, w dniach 21-27 listopada 2022 roku grupa uczniów z klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu wyjechała do Słowacji. Projekt Erasmus+ pn. „Be The Change” („Zmień się!”) Stowarzyszenie współtworzyło wraz z liderem słowackim – organizacją: „Luminosus, n.o.”. Za organizację całości odpowiedzialny był Edwin Caraballo-Cortes, który od lat, jako wolontariusz, realizuje podobne programy. Oprócz grupy polskiej uczestnikami projektu była także młodzież z Łotwy, Ukrainy oraz Słowacji.

       Uczestnicy byli goszczeni w Veľké Kapušany, małym słowackim mieście leżącym 80 km za Koszycami, nieopodal granicy z Ukrainą i Węgrami. Dużą grupę mniejszości narodowej stanowią tam Węgrzy. Na ulicach widać dwujęzyczne szyldy nad sklepami i urzędami. Język węgierski jest jednym z dwóch języków używanych w tamtejszej społeczności. Zamieszkuje tam spora grupa narodowości romskiej, która żyje na granicy ubóstwa. Uczestnicy rozmawiali o tym, co to znaczy być tolerancyjnym. Jak żyje się w społecznościach różnorodnych ekonomicznie, kulturowo i religijnie. Wspominali o grupach narażonych na wykluczenie i dyskryminację. Zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można zapobiegać dyskryminacji oraz zaproponowali konkretne rozwiązania w przeciwstawianiu się temu zjawisku.

       Młodzież rozwijała kluczowe kompetencje, przede wszystkim kompetencje społeczne i obywatelskie, posługiwania się językiem obcym oraz kompetencje informatyczne. Wszystko odbywało się w przyjaznej atmosferze. Oprócz rozmów było dużo dobrej zabawy i młodzieńczej radości. Ciekawe zajęcia warsztatowe wyzwalały kreatywność i umiejętność współpracy. Śmiało można stwierdzić, że zawiązały się nowe przyjaźnie. Uczestnicy zobowiązali się rozpowszechniać w swoim środowisku lokalnym i w szkołach idee tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, dla jego odmiennej kultury, religii i obyczajowości. Pożegnaniom nie było końca! Wzruszenie odbierało mowę, oczy napełniało łzami a do serc wlewało radość. Wszyscy wrócili bogatsi w przeżycia!

      • KOMUNIKAT

      • Uprzejmie informujemy, iż 7 i 8 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 odbedą się zebrania z rodzicami 

       7 grudnia klasy I-III

       8 grudnia klasy IV-VIII

       Zapraszamy