• Aktualności

      • KOMUNIKAT

      • Uprzejmie informujemy, iż 10 i 11 maja 2023 r. o godz. 17.00

       odbędą się zebrania z rodzicami 

       10 maja klasy I-III

       11 maja klasy IV-VIII

       Zapraszamy

      • Akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      • 5 maja 2023 r. uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W krótkim montażu słowno-muzycznym uczniowie klasy 7a pod opieką Anny Nowak przedstawili okoliczności powstania Konstytucji. Natomiast uczniowie klas 1-3 wzięli udział w akademii 8 maja. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem Hymnu narodowego. W części słowno-muzycznej uczniowie klasy 1b pod kierunkiem wychowawczyni Renaty Nieć przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja oraz zaśpiewali piosenki patriotyczne związane z tym wydarzeniem. Dopełnieniem występu był taniec z flagami do utworu pt.: „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Była to piękna lekcja historii sprzyjająca pielęgnowaniu patriotyzmu wśród uczniów naszej szkoły.

      • XX edycja Konkursu Recytatorskiego

      • Poezja Brzechwy i Tuwima w oczach dziecka

       16 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Olkuszu odbyła się jubileuszowa edycja Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych. Tematem konkursu była poezja Brzechwy i Tuwima.

       Uczniowie z jedenastu szkół Miasta i Gminy Olkusz prezentowali swoje umiejętności recytatorskie przedstawiając bogactwo literatury dziecięcej. Spośród uczestników wyłoniono 6 najlepszych:

       I miejsce i tytuł: „Mistrza Recytacji” otrzymała Julia Gęgotek uczennica SP 2 w Olkuszu – opiekun Lilla Rech;

       II miejsce oraz tytuł: „Wicemistrza” otrzymała Alicja Drąg z SP 1 w Olkuszu – opiekun Jadwiga Stasiak;

       III miejsce oraz tytuł: „Wicemistrza” otrzymała Hanna Wąsiel z SP w Braciejówce  – opiekun Joanna Gil.

       Tytuł laureata, czyli kolejne IV, V i VI miejsce, otrzymali:

       Agnieszka Seweryn z SP 10 w Olkuszu – opiekun Małgorzata Trzaska

       Antoni Cieśla z SP1 w Witeradowie – opiekun Anna Kluczewska

       Franciszek Rogozik z SP w Zawadzie – opiekun Dorota Ćwięczek.

       Organizatorkami konkursu są: Ewa Grzanka, Joanna Kocjan, Iwona Kulawik, Renata Nieć.

       Laureatom oraz uczestnikom gratulujemy!

      • OTWARTE DRZWI JEDYNKI

      • 7 marca 2023 r. w murach naszej szkoły odbył się Dzień Otwarty Jedynki, na którym mieliśmy okazję gościć przyszłych pierwszoklasistów. Po przywitaniu przez Panią Dyrektor, Ewę Skubis, wszystkie dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone na przedstawienie o patronie naszej szkoły, Mikołaju Koperniku, przygotowane przez uczniów klasy 2b wraz z wychowawczynią. Po części artystycznej, Pani Dyrektor zaprosiła rodziców do zapoznania się z ofertą szkoły, a dzieci do udziału w licznych atrakcjach przygotowanych przez nauczycieli klas 1-3 oraz 4-8. Na naszych małych gości czekały: zabawy na sali gimnastycznej, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczne, doświadczenia fizyczne, zabawy językowe z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz zajęcia świetlicowe. Każdy uczestnik zajęć otrzymał „Indeks Jedynki”, a zaliczeniem były punkty w postaci kolorowych naklejek. Przy okazji zajęć, rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość zwiedzania naszej szkoły. Wszystkie przygotowane zajęcia i zabawy wywołały uśmiech na twarzach odwiedzających nas gości. Każdy otrzymał końcowe zaliczenie i status przyszłego ucznia oraz poczęstunek. Być może już we wrześniu spotkamy się ponownie, aby rozpocząć wspólną, ośmioletnią przygodę edukacyjną w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu. Szczególne podziękowania dla uczennic z Samorządu Uczniowskiego,  które zadbały o pomoc w organizacji naszego przedsięwzięcia.

       Do zobaczenia 😊

      • W świątecznym nastroju

      • W miniony poniedziałek w naszej szkole odbył się Koncert Noworoczny pt. "Tylko jedna jest taka noc...", w wykonaniu solistek i zespołu instrumentalno-wokalnego OneStar. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć zarówno kolędy jak też popularne piosenki świąteczne i noworoczne oraz pastorałki, które wprowadziły nas jeszcze na chwilę w świąteczny nastrój. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła wszystkim uczniom oraz pracownikom życzenia noworoczne, zdrowia, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz spełnienia marzeń w Nowym 2023 Roku. 

      • „Be The Change”

      • „Be The Change”

       Dzięki Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Res Sacra Miser”, w dniach 21-27 listopada 2022 roku grupa uczniów z klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu wyjechała do Słowacji. Projekt Erasmus+ pn. „Be The Change” („Zmień się!”) Stowarzyszenie współtworzyło wraz z liderem słowackim – organizacją: „Luminosus, n.o.”. Za organizację całości odpowiedzialny był Edwin Caraballo-Cortes, który od lat, jako wolontariusz, realizuje podobne programy. Oprócz grupy polskiej uczestnikami projektu była także młodzież z Łotwy, Ukrainy oraz Słowacji.

       Uczestnicy byli goszczeni w Veľké Kapušany, małym słowackim mieście leżącym 80 km za Koszycami, nieopodal granicy z Ukrainą i Węgrami. Dużą grupę mniejszości narodowej stanowią tam Węgrzy. Na ulicach widać dwujęzyczne szyldy nad sklepami i urzędami. Język węgierski jest jednym z dwóch języków używanych w tamtejszej społeczności. Zamieszkuje tam spora grupa narodowości romskiej, która żyje na granicy ubóstwa. Uczestnicy rozmawiali o tym, co to znaczy być tolerancyjnym. Jak żyje się w społecznościach różnorodnych ekonomicznie, kulturowo i religijnie. Wspominali o grupach narażonych na wykluczenie i dyskryminację. Zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można zapobiegać dyskryminacji oraz zaproponowali konkretne rozwiązania w przeciwstawianiu się temu zjawisku.

       Młodzież rozwijała kluczowe kompetencje, przede wszystkim kompetencje społeczne i obywatelskie, posługiwania się językiem obcym oraz kompetencje informatyczne. Wszystko odbywało się w przyjaznej atmosferze. Oprócz rozmów było dużo dobrej zabawy i młodzieńczej radości. Ciekawe zajęcia warsztatowe wyzwalały kreatywność i umiejętność współpracy. Śmiało można stwierdzić, że zawiązały się nowe przyjaźnie. Uczestnicy zobowiązali się rozpowszechniać w swoim środowisku lokalnym i w szkołach idee tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, dla jego odmiennej kultury, religii i obyczajowości. Pożegnaniom nie było końca! Wzruszenie odbierało mowę, oczy napełniało łzami a do serc wlewało radość. Wszyscy wrócili bogatsi w przeżycia!

      • KOMUNIKAT

      • Uprzejmie informujemy, iż 7 i 8 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 odbedą się zebrania z rodzicami 

       7 grudnia klasy I-III

       8 grudnia klasy IV-VIII

       Zapraszamy

      • 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości

      • W poniedziałek, 14 listopada 2022 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uroczyście obchodzili Święto Niepodległości. W tym roku 11 listopada wypadała 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystą akademię z tej okazji przygotowali uczniowie klasy 6b i 4b pod opieką Justyny Brzezińskiej, Małgorzaty Pluty i Agnieszki Rogóż-Adamek. Aktorzy przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z utratą wolności przez Polskę oraz z trudną drogą wiodącą przez wiele powstań, do odzyskania niepodległości. Wprowadzenie sztandaru naszej szkoły nadało temu wydarzeniu podniosły charakter. Zostało ono także uświetnione śpiewem pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów pod kierunkiem Doroty Stachowicz-Mączki.

      • Działania prewencyjne w zakresie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

      • Szanowni Państwo,

       Gmina Olkusz przygotowała plan dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek zagrożenia skażeniem radiacyjnym. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w  Olkuszu jest jednym z wyznaczonych punktów dystrybucji tabletek jodku potasu.

       Podejmowane działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

       Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A  dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

       Szanowni Rodzice, opiekunowie,

       zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia w razie wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica, opiekuna, lub osoby wykonującej zawód medyczny, w związku z czym nauczyciele nie będą podawać ani wydawać uczniom tabletek z jodkiem potasu. O podaniu dziecku preparatu decyduje wyłącznie rodzic/opiekun.

       Sposób dystrybucji:

       • Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do ukończenia 60 roku życia.
       • Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są wyłącznie osoby pełnoletnie.
       • Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.)
       • Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wymagało przekazywania danych osobowych osób odbierających.
       • Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

       Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami

       Zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu - informacja dla Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz  

       Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

       Ulotka - informacja dla użytkownika 

       Ulotka - jodek potasu 

      • Erasmus+

      • „Niech wyrosną z Was tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną”  

       Dzień 11 października 2022 r. był dniem wyjątkowym dla naszej szkolnej społeczności. Spotkaliśmy się w Miejskim Ośrodku Kultury z naszymi gośćmi z Europy w ramach projektu Erasmus+. Byli to nauczyciele wraz z uczniami z Malty, Szwecji, Włoch, Turcji i Bułgarii. Obecny był także współgospodarz spotkania, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Roman Piaśnik. Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Pani Dyrektor, Ewa Skubis, wręczyła także Nagrody Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Uroczystość uświetniły znakomite występy naszych uczniów. Poczynając od ciekawego układu tanecznego w wykonaniu pierwszaków, poprzez występy wokalne, instrumentalne oraz taneczne. Na zakończenie głos zabrali gospodarze uroczystości oraz koordynatorzy projektu z poszczególnych państw. Dziękowali sobie wzajemnie, podkreślając fakt ubogacania się dzięki poznawaniu swoich kultur. Zostały także wręczone drobne upominki dla gospodarzy od gości, jak i gościom przez gospodarzy. Było podniośle, a zarazem serdecznie i radośnie.

      • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2022

      • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2022

       Bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. W tym roku do akcji zgłosiły się 5643 szkoły! 

       7 października 2022 r.  nasza szkoła również uczestniczyła w tej akcji. W tym roku szkolnym to już XII Światowe Dni Tabliczki Mnożenia pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

       Akcja miała na celu zachęcić wszystkich uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Do akcji przygotowywaliśmy się cały tydzień. Szkoła została udekorowana kolorowymi plakatami z tabliczką mnożenia oraz gazetką na korytarzu promującą tę akcję. W akcji uczestniczyli uczniowie klas 3-8 naszej szkoły. Każdy uczestnik akcji wybierał los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. Jeżeli uczestnik podał wszystkie poprawne odpowiedzi w ciągu ok. 4 minut zdobywał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT) oraz otrzymywał certyfikat potwierdzający znajomość tabliczki mnożenia. W przypadku pomyłki, choćby raz, egzamin uważano za  niezdany. 

       Dużą atrakcją naszych Światowych Dni Tabliczki mnożenia były tzw. patrole szkolne, które odwiedziły naszą panią Dyrektor oraz panią v/ce Dyrektor w celu przeegzaminowania ze znajomości tabliczki mnożenia. Dyrekcja naszej szkoły celująco i w błyskawicznym tempie zdała test ze znajomości tabliczki mnożenia otrzymując certyfikaty. Następnie patrol uczniowski pod opieką pani koordynator udał się na spacer po naszym pięknym mieście, w celu zachęcenia  mieszkańców do sprawdzenia swojej znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie odwiedzili Urząd Miasta i Gminy Olkusz, gdzie zostali przyjęci  z wielką życzliwością,  ciekawością a także humorem przez pana V-ce Burmistrza.  Następnie patrol uczniowski udał się na olkuski Rynek, gdzie  również napotkani przechodnie (młoda dziewczyna, zagraniczny turysta, babcia, strażak, pani ekspedientka) chętnie brali udział w naszej akcji. Wszyscy  biorący udział na pamiątkę otrzymali certyfikaty i kolorowe baloniki z tabliczką mnożenia. Pani koordynator akcji Dorota Łazarczyk (nauczyciel matematyki w naszej szkole) zaprasza w przyszłym roku szkolnym do aktywnego uczestnictwa w kolejnej edycji Światowych Dni Tabliczki Mnożenia.

      • Erasmus+

      • Pierwszy dzień spotkania w naszej szkole delegacji państw: Malty, Szwecji, Bułgarii, Turcji, Włoch biorących udział w projekcie Erasmus+

      • KOMUNIKAT

      • Szczegółowe informacje związane z organizacją żywienia

       w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

       znajdują się w zakładce RODZICE

      • Wyjazd do Szwecji w ramach projektu Erasmus+

      • Kolejna podróż, kolejna przygoda z Erasmus+ w projekcie HERITAGE ICEBERG: past, present and future” 05.09.2022-09.09.2022 r. Tym razem miło nam gościć w Szwecji w mieście Karlskrona. Miasto zostało założone w 1680 roku, gdy przeniesiono tam siedzibę Szwedzkiej Królewskiej Marynarki. Nazwa pochodzi od zestawienia imienia króla Karola XI i szwedzkiego słowa krona (Karlskrona – Korona Karola). Miasto leży na trzydziestu trzech wyspach archipelagu Blekinge na skalistym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

       W pierwszym dniu uczestnicy  państw biorących udział w projekcie, spotkali się w Sunnadalskolan - szkole, gdzie uczniowie pochodzą z całego świata. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują różnorodność jako siłę do wzajemnego rozwoju, uczenia się i nauczania. Była to wspaniała okazja do integracji, poszerzenia swojej wiedzy oraz zapoznania sią z historią tego malowniczego miasta - Karlskrona.

       Kolejny dzień spędziliśmy na zwiedzaniu Muzeum Marynarki Wojennej https://www.marinmuseum.se/pl oraz poznaliśmy historię tego miejsca. Następnym punktem zwiedzania była dzielnica Björkholmen - to piękne miejsce z małymi, urokliwymi domkami - miejsce, w którym można przenieść się w inny, kolorowy świat. Osada powstała w XVII wieku, to najstarsza dzielnica Karlskrony, położona w zachodniej części wyspy Trossö.

       Alfred Nobel, Astrid Lindgren Vikingowie, legendy, historia Szwecji i wiele innych ciekawostek dowiedzieliśmy się podczas kolejnego dnia warsztatów/wykładów w zaprzyjaźnionej Sunnadalskolan w Karlskrone. Mieliśmy również okazję poznać się bliżej z nauczycielami i uczniami tej wspaniałej szkoły przy wspólnym rozwiązywaniu quizu, gry w Kubb - gra integrująca przy użyciu drewnianych elementów/klocków, która wymaga dobrej celności i sprytu:) Uczniowie mogli spróbować swoich sił jako kucharze, podczas pracy przy pieczeniu słodkości. Na zakończenia dnia - wizyta w Boda Borg - pokoje aktywności! Wyzwanie dla zmysłów, przeczące prawom fizyki i praca całego zespołu! Pełni wrażeń, satysfakcji i zdobytych doświadczeń kończyliśmy kolejny dzień. W czwartek, w ramach aktywności, uczestnicy projektu Heritage İceberg: Past, Present and Future przygotowali dla uczniów z Sunnadalskolan w Karlskrone, zajęcia mające na celu integrację oraz prezentację swojego kraju - gry, quizy oraz inne zajęcia aktywizujące. To było fascynujące doświadczenie - quizz na temat Polski,  sztuczki z neoliną wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród dzieci. Resztę dnia spędziliśmy na kolejnej podróży -  rejs statkiem na wyspę Aspö. To wyspa w archipelagu Blekinge w południowo-wschodniej Szwecji, zawiera osadę Drottningskär i XVI-wieczną cytadelę morską oraz Muzeum Mobilnej Artylerii Brzegowej, które mieliśmy okazję zwiedzić. Wspólny spacer po wyspie, przygotowany smaczny poczęstunek przez naszych Szwedzkich przyjaciół oraz rejs promem zwieńczył ten wspaniale spędzony dzień. Morskie fale, szum wiatru i wspaniałe widoki pozostaną w naszej pamięci.

       To już ostatni dzień w ramach projektu... Wspaniałe warsztaty z dramy, które dały uczestnikom inne spojrzenie na pracę i zaangażowanie w grupach, na wspólne działania i podejmowanie decyzji. Po warsztatach przyszedł czas na mecz siatkówki. Rozgrywki uczniów i nauczycieli dały wiele satysfakcji i dobrej rywalizacji. Na koniec, w cudownej atmosferze spędziliśmy wieczór pełen muzyki i tańca. Będzie co wspominać! Nowe doświadczenia, nowe znajomości, piękne chwile spędzone w Szwecji w ramach projektu Erasmus+ HERITAGE ICEBERG: past, present and future” Razem tworzymy przyszłość!

      • NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

      • Dnia pierwszego września w Naszej Szkole odbyła się miejsko-gminna inauguracja roku szkolnego 2022/2023. W murach naszej szkoły gościliśmy przedstawicieli władz Miasta i Gminy Olkusz, przedstawicielkę Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, przewodniczącego ZNP i Solidarności, Rodziców oraz przede wszystkim Uczniów. Szczególne powitania należały się naszym pierwszoklasistom, którzy odebrali z rąk Pana Burmistrza, Romana Piaśnika oraz Pani Dyrektor, Ewy Skubis symboliczne bilety wstępu do naszej szkoły. Przedstawiciele władz serdecznie powitali wszystkich zebranych, życząc wszelkiej pomyślności i sukcesów w nowym roku szkolnym. Po tych miłych, pełnych nadziei słowach odbył się program artystyczny w wykonaniu uczniów klas I-III. Całość uroczystości przygotowały panie Dorota Stachowicz-Mączka i Patrycja Zawada, które prowadziły niniejszą inaugurację.